จังหวัดระยอง เปิดโรงทาน Delivery

ร่วมนำอาหารปรุงสุกที่ทำขึ้นใหม่ๆในวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) ส่งให้กลุ่ม delivery ที่มารอรับอาหารออกแจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบช่วงสถานการณ์โควิด-19

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (17พค) ที่วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) ดร.สาธิต ปิตะเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดโครงการชาวระยองร่วมใจต้านภัยโควิด-19 พร้อมด้วย พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง พระครูโสภิตปัญญากร เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง เจ้าอาวาสวัดป่าประคู่ พระอารามหลวง จังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง พร้อมด้วยประชาชน คณะสงฆ์ จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นโครงการ ที่ได้นำอาหารปรุงสุกจากวัดส่งตรงไปถึงประชาชนที่กำลังประสบปัญหา ความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

ตามที่สมเด็จพระสังฆการได้มีดำริให้วัดที่มีกำลังจัดทำโรงทาน ทางโครงการจึงได้สานต่อจากโรงทานวัดเนินพระที่ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 เป็นตันมา พระครูโสภิตปัญญากรเจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง เจ้าอาวาสวัดป่าประคู่ พระอารามหลวง จังหวัดระยอง ร่วมกับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม คณะสงฆ์ในจังหวัดระยอง และผู้สนับสนุน ทำโครงการโรงทาน Delivery ต่อเนื่องที่วัดป่าประดู่พระอารามหลวง ระหว่างวันที่ 16-30 พฤษภาคม 2563

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในช่วงเวลาวิกฤตที่เกิดจากภาวะโรคระบาดโควิด-19 ลดความแออัดในการรับแจกอาหารโดยไม่ต้องมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ช่วยบรรเทาทุกของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิฤตโควิด-19 ผู้ยากไร้, ผู้ป่วยติดเตียง โดย ทางวัดจะจัดเตรียมอาหารปรุงสุกให้กับผู้เดือดร้อนจำนวน 1,000 คน (300 ครัวเรือน) และส่งต่อให้กับกลุ่ม delivery และจิตอาสามารับเพื่อนำส่งถึงบ้านผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ทางโครงการได้ข้อมูลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน มาจากเทศบาลนครระยองและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ประกอบกับข้อมูลของประธานชุมชน และการเดินสำรวจของคณะทีมงาน

ซึ่งการจัดส่งอาหารไปถึงบ้านโดยผ่านระบบ Delivery food ตามหลักของกรมอนามัยเพื่อที่จะลดความแออัดในการแจกอาหาร และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระยอง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น