ภาคใต้

นราธิวาส

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ1,149 กิโลเมตร เป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย เป็นหนึ่งในห้าของประเทศที่มีการอุตสาหกรรมอยู่ที่อำเภอสุไหงโกลก ซึ่งเป็นอำเภอขนาดใหญ่ที่มีความเจริญกว่าตัวจังหวัดมาก  จึงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ตอนล่าง มีชาวมาเลเซียและสิงคโปร์เดินทางเข้ามาตลอดช่วงวันหยุด

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด