ผลการเลือกตั้ง 62 จังหวัด นครสวรรค์

อย่างไม่เป็นทางการ

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์

0

จำนวนคะแนนที่นับแล้ว

0

จำนวนไม่ออกเสียง

0

จำนวนบัตรดี

0

จำนวนบัตรเสีย

0

ภาคเหนือ

นครสวรรค์

มีพื้นที่ 9597.7 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองเกษตรกรรม และชุมทางแม่น้ำที่สำคัญ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่รวมของแม่น้ำสายหลักทั้งลำน้ำปิง วัง ยม และน่าน นครสวรรค์ หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า ปากน้ำโพ นอกจากจะเปรียบเสมือนประตูของภาคเหนือแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำของภาคเหนืออีกด้วย  

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

วันหยุดพาครอบครัวเล่นน้ำคลายร้อน

ชาวนครสวรรค์พาครอบครัวแห่เล่นน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติ  หลังในพื้นที่อากาศเริ่มร้อนอุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส   นครสวรรค์-จากสภาพอากาศที่เริ่มร้อนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ทำให้หลายครอบครัวต่างหาวิธีคลา […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด