ภาคเหนือ

นครสวรรค์

มีพื้นที่ 9597.7 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองเกษตรกรรม และชุมทางแม่น้ำที่สำคัญ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่รวมของแม่น้ำสายหลักทั้งลำน้ำปิง วัง ยม และน่าน นครสวรรค์ หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า ปากน้ำโพ นอกจากจะเปรียบเสมือนประตูของภาคเหนือแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำของภาคเหนืออีกด้วย  

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

แห่เล่นน้ำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบางพระหลวง

ชาวประมงพื้นบ้านบางพระหลวงตั้งกลุ่มจัดแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ในชุมชน  ผู้ใหญ่บ้านเผยได้รับการตอบรับเนืองแน่นจนต้องจองคิว นครสวรรค์-นักท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปต่างสนใจเดินทางมาเท […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด