ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา

มีเนื้อที่ประมาณ 20,494 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศนักลงทุนทั้งในประเทศไทย และต่างชาติต่างให้ความสำคัญกับจังหวัดนี้มาก จึงได้ตั้งฉายา ว่าเป็น "มหานครแห่งอิสาน" เสมือนเมืองหลวงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะเป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ ของภูมิภาค พร้อมทั้งความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอมโบราณ และวัฒนธรรมพื้นบ้าน

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ท่องเที่ยวและกีฬาเมืองย่าโม จัดงาน”เกษตรพ่อพอเพียง”

  ท่องเที่ยวและกีฬาเมืองย่าโม จัดงาน “เกษตรพ่อพอเพียง”  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวและกีฬา ผลผลิตการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อการพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยวแ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด