ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา

มีเนื้อที่ประมาณ 20,494 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศนักลงทุนทั้งในประเทศไทย และต่างชาติต่างให้ความสำคัญกับจังหวัดนี้มาก จึงได้ตั้งฉายา ว่าเป็น "มหานครแห่งอิสาน" เสมือนเมืองหลวงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะเป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ ของภูมิภาค พร้อมทั้งความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอมโบราณ และวัฒนธรรมพื้นบ้าน

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

เปิดเส้นทางเชื่อมโยงทางการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชา , จังหวัดสระแก้ว , จังหวัดปราจีนบุรี , จังหวัดนครราชสีมา , จังหวัดบุรีรัมย์ ลงนาม MOU เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เปิดเส้นทางเชื่อมโยงทางการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชา , จังหวัดสระแก้ว , จังหวัดปราจีนบุรี , จังหวัดนครราชสีมา , จังหวัดบุรีรัมย์ ลงนาม MOU เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความร่วม […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด