ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครพนม

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 735 กิโลเมตร ติดกับชายแดนมีแม่น้ำโขง กั้นเขตแดนกับประเทศลาว นอกจากความโดดเด่นทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่หลากหลาย มีพระธาตุพนม ซึ่งเป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดวันจันทร์ ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนม ทั้งยังเป็นที่เคารพของชาวไทย และชาวลาวอีกด้วย

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

หอการค้านครพนม เปิดล่องแพบ้านนาถ่อน ชมวิถีชุมชนเผ่าไทยกวน 

นครพนม – บริเวณชุมชนวัฒนธรรมไทยกวน บ้านนาถ่อนทุ่ง ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายสมนาม เหล่าเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม ร่วมกับ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ห้างแม็ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด