ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครพนม

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 735 กิโลเมตร ติดกับชายแดนมีแม่น้ำโขง กั้นเขตแดนกับประเทศลาว นอกจากความโดดเด่นทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่หลากหลาย มีพระธาตุพนม ซึ่งเป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดวันจันทร์ ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนม ทั้งยังเป็นที่เคารพของชาวไทย และชาวลาวอีกด้วย

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

นทท.แห่ชมแสงแรก ยอดผาเป้าเทือกเขาภูพานน้อย สุดยอดความสวยงามทางธรรมชาติ

นครพนม – เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ จุดชมวิวผาเป้า ผาแดง บ้านโพนงาม หมู่ 6 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม เขตอุทยานแห่งชาติภูผายล มีประชาชน นักท่องเที่ยว ต่างเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยว เ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด