ภาคกลาง

นครปฐม

เป็นอู่อารยธรรมสำคัญที่อย่างยาวนานสมัยสุวรรณภูมิ โดยมีหลักฐานว่าเคยตั้งอยู่ริมทะเล เป็นราชธานีสำคัญในสมัยทวารวดี มีผู้คนมากมายเข้ามาลงหลักปักฐาน จึงเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย รวมทั้งพุทธศาสนา มีสัญลักษณ์สำคัญคือพระปฐมเจดีย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวธุดงค์ไปพบขณะทรงผนวช และอีกสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาคือพุทธมณฑล ในด้านการปกครองครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ม.เกษตรกำแพงแสน เตรียมเปิดงาน “เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23”

  นครปฐม : ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน แถลงข่าวเตรียมเปิด “งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23” เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ การแสดงสินค้าทางการเกษตร และงานมหกรรมแทรกเตอร์ และเครื่อง […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด