ภาคกลาง

นครปฐม

เป็นอู่อารยธรรมสำคัญที่อย่างยาวนานสมัยสุวรรณภูมิ โดยมีหลักฐานว่าเคยตั้งอยู่ริมทะเล เป็นราชธานีสำคัญในสมัยทวารวดี มีผู้คนมากมายเข้ามาลงหลักปักฐาน จึงเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย รวมทั้งพุทธศาสนา มีสัญลักษณ์สำคัญคือพระปฐมเจดีย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวธุดงค์ไปพบขณะทรงผนวช และอีกสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาคือพุทธมณฑล ในด้านการปกครองครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

“ตลาดน้ำวัดลำพญา” นครปฐม เปิดวันแรกคนแห่เที่ยวคึกคัก เม็ดเงินสะพัด

  นครปฐม : “ตลาดน้ำวัดลำพญา” เปิดให้บริการแล้ว ขานรับมาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 ตั้งจุดคัดกรอง ติดตั้งอุโมงฆ่าเชื้อก่อนเข้าตลาด สร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว พ่อค้าแม่ขายดีใจ คนแห่เที่ยว […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด