ภาคกลาง

นครปฐม

เป็นอู่อารยธรรมสำคัญที่อย่างยาวนานสมัยสุวรรณภูมิ โดยมีหลักฐานว่าเคยตั้งอยู่ริมทะเล เป็นราชธานีสำคัญในสมัยทวารวดี มีผู้คนมากมายเข้ามาลงหลักปักฐาน จึงเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย รวมทั้งพุทธศาสนา มีสัญลักษณ์สำคัญคือพระปฐมเจดีย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวธุดงค์ไปพบขณะทรงผนวช และอีกสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาคือพุทธมณฑล ในด้านการปกครองครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

นครปฐมชวนเที่ยวสงกรานต์ สรงน้ำพระร่วง ขอพรองค์พระปฐมเจดีย์

นครปฐม : ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” นครปฐม 62 ชมขบวนแห่พระร่วงน้อย และนางสงกรานต์อันงดงาม ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขอพรองค์พระปฐมเจดีย์ มันส์สุดเหวี่ยงกับป๊อปร็อคขวัญใจวัย […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด