ภาคกลาง

นครปฐม

เป็นอู่อารยธรรมสำคัญที่อย่างยาวนานสมัยสุวรรณภูมิ โดยมีหลักฐานว่าเคยตั้งอยู่ริมทะเล เป็นราชธานีสำคัญในสมัยทวารวดี มีผู้คนมากมายเข้ามาลงหลักปักฐาน จึงเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย รวมทั้งพุทธศาสนา มีสัญลักษณ์สำคัญคือพระปฐมเจดีย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวธุดงค์ไปพบขณะทรงผนวช และอีกสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาคือพุทธมณฑล ในด้านการปกครองครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

เปิดตลาดชุมชน วิถีพุทธมณฑล สืบสานประเพณีลอยกระทง

FacebookTwitterLineนครปฐม : อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม เปิดงานตลาดชุมชนของดี วิถีพุทธมณฑล กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน จัดประกวดนางนพมาศ สืบสานประเพณีลอยกระทง แข่งขันยำส้มโอประกอบเพลง ส […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด