ภาคกลาง

นครปฐม

เป็นอู่อารยธรรมสำคัญที่อย่างยาวนานสมัยสุวรรณภูมิ โดยมีหลักฐานว่าเคยตั้งอยู่ริมทะเล เป็นราชธานีสำคัญในสมัยทวารวดี มีผู้คนมากมายเข้ามาลงหลักปักฐาน จึงเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย รวมทั้งพุทธศาสนา มีสัญลักษณ์สำคัญคือพระปฐมเจดีย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวธุดงค์ไปพบขณะทรงผนวช และอีกสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาคือพุทธมณฑล ในด้านการปกครองครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

มหกรรมเกษตรปลอดภัยและกล้วยไม้งามนครปฐม

  นครปฐม ชวนแต่กายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 6 ในงานมหกรรมเกษตรปลอดภัย และกล้วยไม้งาม อร่ามพระราชวังสนามจันทร์ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดแ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด