ภาคกลาง

นครปฐม

เป็นอู่อารยธรรมสำคัญที่อย่างยาวนานสมัยสุวรรณภูมิ โดยมีหลักฐานว่าเคยตั้งอยู่ริมทะเล เป็นราชธานีสำคัญในสมัยทวารวดี มีผู้คนมากมายเข้ามาลงหลักปักฐาน จึงเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย รวมทั้งพุทธศาสนา มีสัญลักษณ์สำคัญคือพระปฐมเจดีย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวธุดงค์ไปพบขณะทรงผนวช และอีกสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาคือพุทธมณฑล ในด้านการปกครองครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

นครปฐมจัดงาน วันส้มโอมณฑลนครชัยศรี และของดีนครปฐม

  นครปฐม จัดงาน The Best of Nakhonpathom วันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและของดีจังหวัดนครปฐม เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสินค้าและของดีภายในจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ให้ก […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด