ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุกดาหาร

มีพื้นที่ทั้งหมด 4,339.83 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 642 กิโลเมตร เป็นประตูด่านสำคัญสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน มีความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับแขวงสวันเขต สปป.ลาว มาช้านาน มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และความโดดเด่นของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ถึง 8 เผ่าได้แก่ เผ่าไทยอีสาน ภูไท ไทยข่า กระโซ่ ไทยย้อ ไทยแสกและไทยกุลา จึงมากด้วยศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลาย  

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

จังหวัดมุกดาหาร จัดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ MUK-SAVAN Fun & Fin Festival 2019

มุกดาหาร – จังหวัดมุกดาหารจัดงาน เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ MUK-SAVAN Fun & Fin Festival 2019 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวริมโขงเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกต […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด