ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุกดาหาร

มีพื้นที่ทั้งหมด 4,339.83 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 642 กิโลเมตร เป็นประตูด่านสำคัญสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน มีความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับแขวงสวันเขต สปป.ลาว มาช้านาน มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และความโดดเด่นของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ถึง 8 เผ่าได้แก่ เผ่าไทยอีสาน ภูไท ไทยข่า กระโซ่ ไทยย้อ ไทยแสกและไทยกุลา จึงมากด้วยศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลาย  

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

มุกดาหาร จัดงานเฉลิมฉลอง หอแก้วมุกดาหาร ครบ 24 ปี

FacebookTwitterLine  จังหวัดมุกดาหาร – เตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองหอแก้วมุกดาหาร ครบ 24 ปี โดยบูรณาการหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการท่องเที่ย […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด