ภาคเหนือ

แม่ฮ่องสอน

เป็นจังหวัดชายแดน มีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในหุบเขาลึกล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนมากมาย จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามหมอก เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพอากาศมีหมอกปกคลุมตลอดเวลาส่วนใหญ่ของปี

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด