ภาคกลาง

ลพบุรี

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 155 กิโลเมตร  มีพื้นที่ 6,586.67 ตารางกิโลเมตร  มีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อกักเก็บน้ำ และมีแม่น้ำลพบุรีไหลผ่านทางฝั่งตะวันตกของจังหวัด มีระบบคลองชลประทานที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถานอันงดงามทรงคุณค่า โดยเฉพาะความยิ่งใหญ่และสวยงามของทุ่งทานตะวัน

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

เริ่มแล้วเทศกาลกระท้อนหวานของดีเมืองลพบุรี ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 5 ก.ค. 62 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผู้ว้าราชการจังหวัดลพบุรี นายศรีชัย ตัณฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าสวนราชการ ชาวสวนกระท้อนใ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด