ภาคกลาง

ลพบุรี

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 155 กิโลเมตร  มีพื้นที่ 6,586.67 ตารางกิโลเมตร  มีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อกักเก็บน้ำ และมีแม่น้ำลพบุรีไหลผ่านทางฝั่งตะวันตกของจังหวัด มีระบบคลองชลประทานที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถานอันงดงามทรงคุณค่า โดยเฉพาะความยิ่งใหญ่และสวยงามของทุ่งทานตะวัน

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

แถลงข่าวเทศกาลนมัสการรอยพระบาทบนยอดเขาวงพระจันทร์

ณ ลานไม้สักทองวัดเขาวงพระจันทร์ นายอนุชา ชัยช่วงโชติ นายอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี สมาชิกสภาจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยองค์การท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่ ต.ห้วยโป่ง อ. […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด