เลย

มีเนื้อที่ 11,424 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยู่ในแอ่งสกลนครและอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 540 กิโลเมตร มีสภาพภูมิประเทศที่งดงาม อากาศหนาวเย็น เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย  

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

จ.เลย อากาศหนาวเย็นทุกพื้นที่ เกษตรที่สูง อ.ภูเรือ 10.5

เลย ทุกพื้นที่ของจังหวัดเลย สภาพอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า นักท่องเที่ยวชมทะเลหมอก ท่ามกลางพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดภูเรือ เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 10 ก.พ.62 จากสภาพอากาศช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาของจังหวัดเลย ตอน […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด