เลย

มีเนื้อที่ 11,424 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยู่ในแอ่งสกลนครและอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 540 กิโลเมตร มีสภาพภูมิประเทศที่งดงาม อากาศหนาวเย็น เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย  

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

พระอาทิตย์ทอแสงสวยที่ฝายโพนเลายามเย็น

เป็นภาพความสวยงาม ในช่วงยามเย็น เวลา 17.30-18.30 น.พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ที่ฝายโพนเลา บ้านวังเลา หมู่ที่ 1 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย สถานที่แห่งนี้ เป็นฝายเก็บน้ำ มีน้ำไหลลงจากอ่าง เป็นทิ้วน้ำ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด