ภาคเหนือ

ลำพูน

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 689 กิโลเมตร ปัจจุบันมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก อีกทั้งงานหัตถกรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนานจนเป็นสินค้าขึ้นชื่อ เป็นแหล่งปลูกลำไย กระเทียม แหล่งใหญ่ของภาคเหนือ ในด้านอุตสาหกรรมยังเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบน และมีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ข่าวล่าสุด