ภาคเหนือ

ลำปาง

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 602 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,533.961 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งอารยธรรมล้านนาไทยที่น่าสนใจ ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ รวมทั้งสถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นตามวัดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีรถม้าที่มีชื่อเสียงไม่เหมือนใคร มีระกาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

อุทยานแจ้ซ้อนลำปาง ยังคุมเข้มมาตรการเข้มไวรัสโควิด 19

หลังจากอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลำปาง และเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ หลังอุทยานเปิดให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้เ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด