ภาคเหนือ

ลำปาง

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 602 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,533.961 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งอารยธรรมล้านนาไทยที่น่าสนใจ ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ รวมทั้งสถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นตามวัดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีรถม้าที่มีชื่อเสียงไม่เหมือนใคร มีระกาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ลำปางประกาศงดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน “กาดกองต้า-ถนนวัฒนธรรม” พิษ ​COVID-19

Facebook เทศบาลนครลำปาง เว็บเพจ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากคณะกรรมการบริหารงานถนนคนเดินกาดกองต้า และถนนวัฒนธรรม​ ลำปาง ว่าด้วยสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการแพร่ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด