ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

มีเนื้อที่ประมาณ 10,885 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี มีทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในบริเวณศูนย์กลางของภาคอีสาน รวมทั้งศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยีของภูมิภาค เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอำเภอเมืองครบครัน รวมทั้งทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ขอนแก่นประกาศสถิติใหม่  เล่น “คลื่นมนุษย์ยาวที่สุดในโลก” 17.41 นาที

ประชาชนร่วมบันทึกสถิติโลก “กิจกรรมคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์” ไปกลับตามความยาวถนนข้าวเหนียว รวม 6.5 รอบ คาดมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 1.2 แสนคน วันสุดท้ายของการเล่นน้ำสงกรานต์ในถนนข้าวเหนียว ความยา […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด