ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

มีเนื้อที่ประมาณ 10,885 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี มีทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในบริเวณศูนย์กลางของภาคอีสาน รวมทั้งศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยีของภูมิภาค เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอำเภอเมืองครบครัน รวมทั้งทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

เปิดสถานบันเทิง แบบ New Normal

FacebookTwitterLineวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สถานบันเทิงและสถานบริการต่าง ๆ ได้รับอนุญาตให้กลับมาให้บริการอีกครั้ง ภายใต้เงื่อนไขเข้มงวด เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ไม่ให้กลับมาระบาดซ้ำ จะทำได้อย่างไร […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด