ภาคกลาง

กาญจนบุรี

จังหวัดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในภาคตะวันตก มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าถึง 370 กิโลเมตร จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญมาแต่อดีต ทั้งยังเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีสัตว์ประจำถิ่นที่พบได้แห่งเดียวที่นี่ คือ ค้างค้าวกิตติ และเพราะอุดมไปด้วยทรัพยากรต่าง ๆ จึงมีผู้คนมาตั้งรกรากมากมาย และมีวัฒนธรรมหลากหลาย ปัจจุบันแบ่งเป็น 13 อำเภอ โดยมีประชากร ณ สิ้นปี 2560 รวม 887,979 คน

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด