ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 519 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 7,055.07 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่า เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี ปัจจุบันการทอผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไทย เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด