ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 519 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 7,055.07 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่า เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี ปัจจุบันการทอผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไทย เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

สหัสขันธ์เปิดแข่งขันโฟล์คซองกระตุ้นการท่องเที่ยว

ชุมชนท่องเที่ยวไดโนโรด อ.สหัสขันธ์ เปิดเวทีแข่งขันประกวดโฟล์คซอง ครั้งที่ 1 เพื่อกระตุ้นบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวของอ.สหัสขันธ์ เตรียมรับท่องเที่ยวหน้าร้อน สงกรานต์ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนท […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด