ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 519 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 7,055.07 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่า เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี ปัจจุบันการทอผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไทย เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

กาฬสินธุ์สหัสขันธ์พร้อมเปิดแหลมโนนวิเศษหลังถูกสั่งปิดยาว

อำเภอสหัสขันธ์ เมืองท่องเที่ยวหลักของ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมเปิดสถานที่ท่องเที่ยวรับมาตรการผ่อนคลายเฟส 4 เทศบาลต.โนนบุรี พร้อมบิ๊กคลีนนิ่งแหลมโนนวิเศษพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เปิดรับนักท่องเที่ยว […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด