รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน

เขาใหญ่ ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้ สัตว์ป่าอยู่ได้

ชาวบ้าน สภาองค์กรชุมชนตำบล อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ พอช.อีสาน กำลังร่วมกันค้นหารูปธรรมความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลระหว่าง ทรัพยากร คน และสัตว์ป่ […]

ชุมชนโชคสามสาย สู้เพื่อสิทธิ์ที่สาธารณะทับที่ดินทำกิน

“โชคสามสาย” เป็นชื่อชุมชนที่ตั้งขึ้นใหม่ริมถนนสาย 226 สุรินทร์-บุรีรัมย์ ในเขตพื้นที่ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ภายหลังที่ชาวบ้าน 42 ครอบครัว 100 กว่าคน ได้ตัดสินใจมาตั้งบ้านเรือน เพิงพัก ในท […]

สภาองค์กรชุมชนตำบล จับมือ อช.เขาใหญ่ สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันอย่างยั่งยืน

  สภาองค์กรชุมชนตำบล จับมือ อช.เขาใหญ่ พัฒนารูปธรรมความร่วมมือ  หาแนวร่วมจิตอาสาพิทักษ์เขาใหญ่ 2,500 คน มุ่งพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาใหญ่ ควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรอบแนวเ […]

ภาครัฐขานรับข้อเสนอการบริหารจัดการน้ำโดยคนบัวใหญ่  

นครราชสีมา/ 31 มีนาคม 2561 ชุมชนหนองหญ้าคา จับมือเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอำเภอบัวใหญ่ ประสานความร่วมมือ อำเภอบัวใหญ่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อบต.หนองแจ้งใหญ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมประมง และสถ […]

อำนาจเจริญประกาศนโยบายสาธารณะ วาระสู่เมืองธรรมเกษตร วิถีอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ – จังหวัดอำนาจเจริญประกาศนโยบายสาธารณะเมืองเกษตรอินทรีย์และสมุนไพร ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัด มีผลผลิต พืช ผัก ผลไม้ สมุนไพรอินทรีย์ เพื่อการบริโภคดูแลสุขภาพอย่างพอเพียง ปลอดภัยทั้งต […]

อช.เขาใหญ่ จับมือสภาองค์กรชุมชนรอบเขาใหญ่ 4 จังหวัด หาแนวทางความร่วมมือในการอนุรักษ์

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่/ 13 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ศาลา บริเวณบ้านพักโซนธนะรัชต์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หารือร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบล 4 จังหวัดรอบเขตอุทยานแห่งชาติเขา […]

“ผักสลัดอินทรีย์” ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงเกษตร ที่ตำบลไทยสามัคคี

ของขึ้นชื่ออย่างหนึ่งที่ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา นอกจากสภาพภูมิอากาศแล้ว “ผักสลัด” ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ หลายคนที่เดินทางมาก็จะแวะเวียนไปเยี่ยมชมแปลงผักสล […]

เครือข่ายองค์กรชุมชนภาคอีสาน ยื่นข้อเสนอรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา หนุนท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจฐานราก

นครราชสีมา – เครือข่ายองค์กรชุมชนภาคอีสาน ยื่นข้อเสนอต่อ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ หนุนท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจฐานราก 11 กุมภาพันธ์ 2561 ขบวนองค์กรชุมชนภาคตะวัน […]

“เบญจมาศบานในม่านหมอก” เทศกาลท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่น ที่ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี นับจากปี 2546 เป็นต้นมา จะมีปรากฏการณ์ดอกเบญจมาศบานเป็นท้องทุ่งกว้าง อันเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนและท้องถิ่นที่ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ตำบลไทยสาม […]

หนุนองค์กรชุมชนยโสธรสู่เมืองวิถีอีสานอยู่ดีมีสุข

ยโสธร-30 ม.ค.61 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดยโสธร ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และหน่วยงานภาคี จัดพิ […]

1 2