Rewatr

ศรีสะเกษ อนุมัติสินเชื่อสนับสนุน “สหกรณ์” ให้ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร

ศรีสะเกษ อนุมัติสินเชื่อสนับสนุน “สหกรณ์” ให้ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม คณะอนุ […]

การให้บริการด้านเงินกู้ “กองทุนพัฒนาสหกรณ์” จ.ศรีสะเกษ

การให้บริการด้านเงินกู้ “กองทุนพัฒนาสหกรณ์” จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้ออกพื้นที่ให้บริการ เพื่อให้คำแนะ […]

ศรีสะเกษ จัดสรรเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนธุรกิจสหกรณ์ 5.10 ล้านบาท

ศรีสะเกษ จัดสรรเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนธุรกิจสหกรณ์ 5.10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เ […]

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษเสริมความเข้มแข็งพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษเสริมความเข้มแข็งพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบให้ นางสาววชิรญาณ์ พิมพร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นางสาวว […]

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม “โครงการฝึกบรมผู้ตรวจสอบกิจกา […]

“กรมส่งเสริมสหกรณ์” จัดสรรเงินกู้ดอกบี้ยต่ำช่วยลดต้นทุนเงินลงทุนสนับสนุนธุรกิจสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

“กรมส่งเสริมสหกรณ์” จัดสรรเงินกู้ดอกบี้ยต่ำช่วยลดต้นทุนเงินลงทุนสนับสนุนธุรกิจสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบให้ นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นักวิชาการสหกรณ […]

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒน […]

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม “เติมความสุข สร้างเสริมคุณภาพชีวิต เด็กชายแดน”

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม “เติมความสุข สร้างเสริมคุณภาพชีวิต เด็กชายแดน” เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ฯ นำสิ่งของ/เครื่ […]

“เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์”แหล่งกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

“เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์”แหล่งกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบให้ นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ […]

“สหกรณ์” องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม มิใช่แหล่งเงินเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

“สหกรณ์” องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม มิใช่แหล่งเงินเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 นี้ และ เป็นปีงบประมาณสุดท้ายในอาชีพราชการของผู้เขียน ฯ ได้เดินทางบนถนนสายส […]

1 2 3 17