korphai ริมภู

“สงขลา…ทีรัก”มากกว่างานสังสรรค์

“สงขลาที่รัก”ประโยคสั้นๆ เรียบง่าย ทว่าให้ความรู้สึกใกล้ชิดเป็นกันเองอบอุ่น จดจำง่ายและมีนัยสำคัญสะท้อนที่มาและมีความสำคัญของแนวคิดนั้นอย่างไร ทำไม และเพราะอะไรจึงต้องมีแนวคิดและพลังเครือข่ายร่วมเพื่อ […]

ปชส.สงขลารุกเครือข่ายสื่อสารโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง 62

โค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง 62ปชส.สงขลา รุกหนักเร่งสร้างเครือข่ายนักสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนพร้อมจำลองรูปแบบการใช้สิทธิ์ออกเสียงหย่อนบัตรในวันที่ 24 มีนาคม อย่างถูกต้ […]

มสธ.เดินหน้าเปิดป.เอกนวัตกรรมสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

โค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งท่ามกลางกระแสการเมืองไทยที่จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ขณะที่ทางสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชุมวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เคาะหลักสูตรใหม่ร […]

2 เรื่องที่ประชาชนชื่นชอบการหาเสียงเลือกตั้ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ.หรือ STOU. POLL เผยผลมสธ.โพลล์ 2 เรื่องที่ประชาชนชอบการหาเสียงเลือกตั้ง ไม่โจมตีพรรคอื่น และเสนอนโยบายพรรคของตนเอง การหาเสียงของพรรคการเมืองและนักการเม […]

นิเทศฯมสธ.เปิดป.เอกนวัตกรรมสื่อสารการเมืองสร้างผู้นำมืออาชีพ

ในยุคดิจิทัลการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญ หลักสูตร นวัตกรรมการสื่อสารการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่น นิเทศศาสร์ มสธ.ตอบโจทย์สังคมยุคใหม่รุกสร้างผู้นำสื่อสารมืออาชีพ พร้อมเปิดป.เอกสร้า […]

สงขลาผู้สมัครสส.พร้อมเครือข่ายเพียบแต่ไร้สีสันทางการเมือง

การเปิดรับสมัครสส.สงขลาวันแรก การจัดการของกกต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่พรึบด้วยทัพสื่อทุกค่ายปักหลักรายงานสถานการณ์และบรรยายกาศ ขณะที่ผู้สมัครและกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนแต่ละพรรคมากันเพียบต่างรอลุ้น […]

มสธ.โพลชี้สูงวัยยุคใหม่ไม่ตกเทรนด์

มสธ.โพลชี้สูงวัยยุคใหม่ไม่ตกเทรนด์ ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ทันโลกตลอดชีวิต ต้องการด้านอาชีพ มีงานทำตามความเหมาะสม และต้องการหลักประกันรายได้ที่เพียงพอในการดำรงชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศที่มีป […]

“สรรเพชญ”ขวัญใจเยาวชน-คนสูงวัยลงพื้นที่ชูนโยบายหาเสียง

ว่าที่ผู้สมัครสส.พรรคประชาธิปัตย์เขต 1 จังหวัดสงขลา“สรรเพชญ บุญญามณี”เดินหน้าลงลุยพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่องชูนโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ยกระดับการศึกษาพัฒนาคุณภาพเด็กๆ และเ […]

“โมเดลปากแพรก”ถอดบทเรียนรูปแบบการสร้างแกนนำเครือข่ายสื่อสาร

“โมเดลปากแพรก”ถอดบทเรียนรูปแบบการสร้างแกนนำเครือข่ายสื่อสารจากงานวิจัยภาคสนามของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ.รุกพัฒนาทักษะการสื่อสารภาคประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่ […]

แด่คุณครูด้วยดวงใจ “สรรเพชญ บุญญามณี”

วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็น “วันครูแห่งชาติ” เป็นวันที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้รำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย  “หน้าที่ครูไม่มีวันเ […]

1 2 3 6