korphai ริมภู

มสธ.พัฒนากำลังคนรุกผลิตนักนวัตกรรมการสื่อสารรองรับโลกใหม่การเปลี่ยนแปลง

“คน” ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ “การพัฒนาคน”จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่า โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนด้านการเมืองการปกคร้องท้องถิ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ เพราะการเปลี่ยนแปลงบนโลกยุคใหม่ต้อง  &# […]

แกนนำทีม ต้นกล้า นครตรัง บานสะพรั่ง พลังร่วมพัฒนา นครตรัง คือบ้านของเรา

ความรู้และการสื่อสารคือพลัง “ทวีรัตน์ เลาหทัยชนก”เดินหน้าพัฒนาเมืองด้วยกระบวนการเรียนรู้ ติดอาวุธทางปัญญาแก่ภาคประชาชนในท้องถิ่น สร้างพลังร่วมพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็งแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมรองรับก […]

การวิจัยภาคสนามการสื่อสารนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง ภาพลักษณ์ใหม่ผู้นำการเมือง“ยุค 5 G”

สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีความซับซ้อนกว่าเดิมและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องมีการสร้าง “ผู้นำยุคใหม่”ที่มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์และรับรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างถูกต้องเพื่อ […]

นวัตกรรมการสร้างแกนนำทางการเมือง พัฒนานักสื่อสารพันธุ์ใหม่ยุคดิจิทัล

โลกยุคใหม่ยุคดิจิทัล เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมทางความคิด การผลิต และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อรองรับการแข่งขันในสังคมยุคใหม่ในโลกยุคปัจจุบันที่รวดเร็วและรุนแรง การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมี […]

เปิดใจ“ทวีรัตน์ เลาหทัยชนก” ผู้นำยุคใหม่ภายใต้แนวคิด“เปิด ปรับ เปลี่ยน มุ่ง สร้าง” นครตรัง

รุกพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การศึกษา และคุณภาพชีวิต เปิดใจ “ทวีรัตน์ เลาหทัยชนก” ภายใต้แนวคิด “เปิด ปรับ เปลี่ยน มุ่ง สร้าง” นครตรังเมืองแห่งอาหารการกิน-การท่องเที่ยว ที่โดดเด่นจากอาหารขึ้น […]

ท้องถิ่นยุคใหม่ใส่ใจบริการ

นิเทศศาสตร์มสธ.รุกสร้างกระบวนการเรียนรู้ท้องถิ่นเข้มแข็ง ก้าวสู่องค์กรท้องถิ่นยุค 4.0.ยุคใหม่ใส่ใจบริการ ด้วยกุญแจการให้บริการที่ประทับใจ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยใช้กลไกเครือข่ายภาครัฐ เอกชน […]

มสธ.บ่มเพาะอาสาท้องถิ่นดูแลผู้สูงวัย

พัฒนา “คน”และเครือข่ายภาคประชาชน รับมือการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำร่องอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายอาสาในท้องถิ […]

“กระแสสินธุ์พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี”เปิดเมืองรับการท่องเที่ยว

พลังความร่วมมือของตัวแทนเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ของพี่น้องชาวอำเภอกระแสสินธุ์เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยความเป็นมิตร มีความเชื่อมั่น รอบรู้เรื่องราวในท้องถิ่น พร้อมให้การตอบรับ ดูแลผู้มาเยือนหร […]

“โยธิน”ร่วมบูชาครูในพิธีสวมหมวกชุดพิธีการมหาวชิราวุธ

กว่า100 ปีบนเส้นทางการทำหน้าที่และบทบาทของโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาสถาบันการศึกษาที่ได้รับความเชื่อถือ เบ้าหลอมของนักเรียนในระดับมัธยมรุ่นต่อรุ่นเพื่อทำหน้าที่รับใช้สังคมหลากหลายอาชีพอย่างสง่างา […]

ดันสะพานเกาะใหญ่-แหลมจองถนนเชื่อมการท่องเที่ยวเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจกระแสสินธุ์

ผลักดันสะพานเกาะใหญ่-แหลมจองถนนเชื่อมการท่องเที่ยเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจชาวอำเภอกระแสสินธุ์-สัมผัสความงดงามทางทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม เมืองที่อากาศดีมีความมั่นคงด้านอาหารอัตลักษณ์แ […]

1 2 3 8