korphai ริมภู

“ข้าราชการดีเด่นแห่งปี 61” รางวัลแห่งชีวิต “รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว”

งานของแผ่นดิน เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของบ้านเมืองและทุกข์สุขของประชาชนทุกคน ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องสำนึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ และตั […]

นิเทศศาสตร์ มสธ. สร้างความเข้มแข็งด้านวิจัยรุกนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 1

“เปิดโลกแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านสื่อสาร” นิเทศศาสตร์ และ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ. ร่วมกับ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งด้วยการจัดประชุมนำเสน […]

รับมือท่องเที่ยวเทรนใหม่

ปรากฏการณ์ในยุคดิจิทัลทุกวงการต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง“อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” กลายเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก เพราะไม่เพียงแต่สามารถเพิ่มช่องทางรายได้ให้กับประเทศ ยังต่อยอด […]

“สงขลา…ทีรัก”มากกว่างานสังสรรค์

“สงขลาที่รัก”ประโยคสั้นๆ เรียบง่าย ทว่าให้ความรู้สึกใกล้ชิดเป็นกันเองอบอุ่น จดจำง่ายและมีนัยสำคัญสะท้อนที่มาและมีความสำคัญของแนวคิดนั้นอย่างไร ทำไม และเพราะอะไรจึงต้องมีแนวคิดและพลังเครือข่ายร่วมเพื่อ […]

ปชส.สงขลารุกเครือข่ายสื่อสารโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง 62

โค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง 62ปชส.สงขลา รุกหนักเร่งสร้างเครือข่ายนักสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนพร้อมจำลองรูปแบบการใช้สิทธิ์ออกเสียงหย่อนบัตรในวันที่ 24 มีนาคม อย่างถูกต้ […]

มสธ.เดินหน้าเปิดป.เอกนวัตกรรมสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

โค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งท่ามกลางกระแสการเมืองไทยที่จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ขณะที่ทางสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชุมวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เคาะหลักสูตรใหม่ร […]

2 เรื่องที่ประชาชนชื่นชอบการหาเสียงเลือกตั้ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ.หรือ STOU. POLL เผยผลมสธ.โพลล์ 2 เรื่องที่ประชาชนชอบการหาเสียงเลือกตั้ง ไม่โจมตีพรรคอื่น และเสนอนโยบายพรรคของตนเอง การหาเสียงของพรรคการเมืองและนักการเม […]

นิเทศฯมสธ.เปิดป.เอกนวัตกรรมสื่อสารการเมืองสร้างผู้นำมืออาชีพ

ในยุคดิจิทัลการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญ หลักสูตร นวัตกรรมการสื่อสารการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่น นิเทศศาสร์ มสธ.ตอบโจทย์สังคมยุคใหม่รุกสร้างผู้นำสื่อสารมืออาชีพ พร้อมเปิดป.เอกสร้า […]

สงขลาผู้สมัครสส.พร้อมเครือข่ายเพียบแต่ไร้สีสันทางการเมือง

การเปิดรับสมัครสส.สงขลาวันแรก การจัดการของกกต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่พรึบด้วยทัพสื่อทุกค่ายปักหลักรายงานสถานการณ์และบรรยายกาศ ขณะที่ผู้สมัครและกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนแต่ละพรรคมากันเพียบต่างรอลุ้น […]

มสธ.โพลชี้สูงวัยยุคใหม่ไม่ตกเทรนด์

มสธ.โพลชี้สูงวัยยุคใหม่ไม่ตกเทรนด์ ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ทันโลกตลอดชีวิต ต้องการด้านอาชีพ มีงานทำตามความเหมาะสม และต้องการหลักประกันรายได้ที่เพียงพอในการดำรงชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศที่มีป […]

1 2 3 6