korphai ริมภู

“กระแสสินธุ์พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี”เปิดเมืองรับการท่องเที่ยว

พลังความร่วมมือของตัวแทนเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ของพี่น้องชาวอำเภอกระแสสินธุ์เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยความเป็นมิตร มีความเชื่อมั่น รอบรู้เรื่องราวในท้องถิ่น พร้อมให้การตอบรับ ดูแลผู้มาเยือนหร […]

“โยธิน”ร่วมบูชาครูในพิธีสวมหมวกชุดพิธีการมหาวชิราวุธ

กว่า100 ปีบนเส้นทางการทำหน้าที่และบทบาทของโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาสถาบันการศึกษาที่ได้รับความเชื่อถือ เบ้าหลอมของนักเรียนในระดับมัธยมรุ่นต่อรุ่นเพื่อทำหน้าที่รับใช้สังคมหลากหลายอาชีพอย่างสง่างา […]

ดันสะพานเกาะใหญ่-แหลมจองถนนเชื่อมการท่องเที่ยวเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจกระแสสินธุ์

ผลักดันสะพานเกาะใหญ่-แหลมจองถนนเชื่อมการท่องเที่ยเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจชาวอำเภอกระแสสินธุ์-สัมผัสความงดงามทางทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม เมืองที่อากาศดีมีความมั่นคงด้านอาหารอัตลักษณ์แ […]

มสธ.รุกกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว

การลงปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดสตูล-ตรังของทีมคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. นำทีมโดย รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว รศ.ดร.บุษบา สุธีธร รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี ผศ.ดร.เสาวนี ชินนาล […]

ศิษย์มหาวชิราวุธสงขลาร่วมอาลัยรัฐบุรุษ

วานนี้ ( 26 พค. 2562 เวลา 19.00 น.) ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ พลังเครือข่ายศิษย์เก่าจากโรงเรียนมหาวชิราวุธหลากหลายอาชีพและนายโยธิน ทองเนื้อแข็ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วไลก่อ […]

ขับเคลื่อนนครสงขลาก้าวไกลด้วยพลังการสื่อสาร

พลังการสื่อสาร พลังสังคม พลังการพัฒนา มสธ.ขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น นครสงขลาก้าวไกล ประเทศไทยเข้มแข็งอย่างยั่งยืน การสื […]

มสธ.รุกติดอาวุธทางปัญญาบุคคลากรท้องถิ่นทุ่งหว้า

สตูล-นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มสธ.รุ่น 2 สตูล มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่น และขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จุดบอดทางการบริการการศึกษา ยึดห […]

เปิดแนวคิด “โยธิน ทองเนื้อแข็ง” นักธุรกิจยุคใหม่ใส่ใจพัฒนาท้องถิ่น

เปิดแนวคิด “โยธิน ทองเนื้อแข็ง”นักธุรกิจท้องถิ่นยุคใหม่ใส่ใจพัฒนา ดัน“กระแสสินธุ์”มุขใหม่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนดินแดนคาบสมุทรสทิงพระ “แกรนด์แคนยอนเกาะใหญ่-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์”จากคุณค่า […]

“ข้าราชการดีเด่นแห่งปี 61” รางวัลแห่งชีวิต “รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว”

งานของแผ่นดิน เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของบ้านเมืองและทุกข์สุขของประชาชนทุกคน ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องสำนึกตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ และตั […]

นิเทศศาสตร์ มสธ. สร้างความเข้มแข็งด้านวิจัยรุกนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 1

“เปิดโลกแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านสื่อสาร” นิเทศศาสตร์ และ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ. ร่วมกับ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งด้วยการจัดประชุมนำเสน […]

1 2 3 7