นำพล สุริยะเจริญ

เชียงใหม่ ดำเนินงานเมืองอัจฉริยะ “Smart city” นำร่อง นิมมานฯ – มช.

นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 267/2560 สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธาน มีรัฐมน […]

“สวนสัตว์เชียงใหม่” ประสบความสำเร็จขยายพันธุ์นกฟลามิงโก้ใหญ่ พร้อมต้อนรับวันแม่ เปิดส่วนจัดแสดงใหม่ “นกฟลามิงโก้ใหญ่”

“สวนสัตว์เชียงใหม่” เปิดส่วนจัดแสดงใหม่ “นกฟลามิงโก้ใหญ่” พร้อมชมความสวยงามของนก ต้อนรับวันแม่แห่งชาติ ซึ่ง นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ได […]