kamonthon komarathat

กระทรวงวิทย์ฯแจงผลสอบการจัดหาดาวเทียมธีออส 2 ไม่พบทุจริต

เผยผลการทดสอบกระบวนการจัดหาดาวเทียมสำรวจธีออส2 ไม่พบทุจริต ด้าน รมว.สั่งหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะตรวจสอบได้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แถลงผลการพิจารณา […]

1 4 5 6