ทำเป็นตัวอย่าง !! ผู้ว่าฯจับมือท้องถิ่น-จิตอาสา พัฒนาตำบลเมืองสะอาด

สระแก้ว – จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด เพื่อพัฒนาตำบลท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาด

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสามแยกบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมเปิดโครงการจิตอาสาทำความสะอาดประจำปี 2561 โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารสถานศึกษา ตำรวจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พนักงานส่วนตำบล จิตอาสา อสม. กลุ่มสตรี อปพร.นักเรียน และประชาชนชาวตำบลบ้านแก้ง จำนวนประมาณ 1,000 คน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนในตำบลบ้านแก้ง จากสามแยกบ้านแก้งถึงหน้าโรงเรียนบ้านแก้งพันธ์นุสรณ์ และร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควันพ่นละอองฝอย และหยอดทรายอะเบท

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ระบุว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้นโยบายให้ท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุขของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมมือกันในการช่วยกันทำความสะอาด เก็บขยะและการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตาม นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง กล่าวว่า อบต.บ้านแก้ง ร่วมกับภาคส่วนในตำบลบ้านแก้ง ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด รักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน พัฒนาตำบลท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อต่อการอยู่อาศัยและดำรงชีพที่ดี สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนเสริมสร้างวินัย รักความสะอาด และทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน

——————————-
ภาพโดย/สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น