รับไม่ได้! ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน ติดป้ายห้ามศิษย์เก่า-ผู้ปกครอง เข้า ร.ร.

กรุงเทพฯ – องค์กรเซฟบีซีซี เดินหน้าทำกิจกรรม แม้ถูกสั่งห้ามเข้า ร.ร. หลังส่งหนังสือเชิญประธานบอร์ด ร.ร. หารือแก้ไขปัญหา วันนี้ (6 พ.ย.2562) แต่กลับถูกขอเลื่อน เป็น 8 พ.ย. โดยให้ส่งตัวแทนเพียง 4 คนเข้าเจรจา ที่สำนักงานสภาคริสตจักรฯ

6 พ.ย.2562 จากปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ที่ยืดเยื้อมากว่า 3 เดือน และยังไม่ได้ข้อยุติ

สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยนายกู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ นายกสมาคมฯ ได้มีหนังสือเชิญ มัคนายกวิศาล มหชวโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนฯ มาหารือในวันนี้​ (6 พ.ย.2562) เนื่องจากเชื่อว่าเป็นต้นเหตุหลักของปัญหา เพราะเป็นผู้สั่งการให้ดำเนินการ ทั้งสอบสวนเอาผิด ตั้งกรรมการสอบที่ไม่เป็นกลาง สั่งลงโทษอย่างรุนแรงเกินกว่าเหตุ และแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหาร ทั้งผู้อำนวยการและผู้จัดการ ที่ขาดความรู้ความสามารถ เข้ามากำหนดทิศทางการศึกษา จนทำให้เกิดการชุมนุมประท้วงต่อต้านหลายครั้ง จากทั้งผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และเด็กนักเรียน  ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศไม่รับรองการแต่งตั้ง ผู้อำนวยการคนปัจจุบันไปแล้ว และคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ น่าจะประกาศไม่รับรองตำแหน่งผู้จัดการ ตามมาอีก ด้วยเหตุผลเรื่องขัดต่อคุณสมบัติ ตามระเบียบของหน่วยงานเอง

สำหรับกิจกรรมการเคลื่อนไหวในวันนี้ ประกอบด้วย
เวลา 07.30 น. ศิษย์เก่าและผู้ปกครองร่วมร้องเพลงโรงเรียน
เวลา 08.00 น. นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ อดีต ผอ.โรงเรียน และนายวัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี อดีต ผจก.โรงเรียน จะแถลงข่าวเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เวลา 09.00 น. นายกสมาคมศิษย์เก่า นายกู้ศักดิ์ ร่วมหารือประธานบอร์ด มน.วิศาล
อย่างไรก็ตาม มัคนายกวิศาล มหชวโรจน์ ประธานบอร์ด ร.ร. ได้ส่งหนังสือแจ้งกลับว่า ยินดีจะร่วมหารือถึงทางออกต่าง ๆ กับสมาคมศิษย์เก่าฯ แต่ไม่สะดวกในวันและเวลาดังกล่าว เนื่องจากมีภารกิจที่นัดหมายไว้ล่วงหน้านานแล้ว และกำหนดวันหารือ เป็นวันที่ 8 พ.ย.2562 เวลา 13.00 น. ที่สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมีเงื่อนไข 3 ข้อ คือ
1.ผู้ที่เข้าร่วมหารือ ขอให้มีจำนวนไม่เกิน 4 คน
2.ขอให้แจ้งเรื่องที่จะนำเข้าหารือร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการร่วมหารือ
3.ในระหว่างการหารือ ให้มีการบันทึกวิดีโอไว้ เพื่อความถูกต้องและชัดเจน

ขณะเดียวกัน ทาง ร.ร.ได้ติดประกาศ ห้ามศิษย์เก่าและผู้ปกครอง เข้าทำกิจกรรมภายใน ร.ร. โดยไม่ได้รับอนุญาต ไว้ตามประตูทางเข้า-ออกต่าง ๆ ซึ่งทางกลุ่มผู้เคลื่อนไหวระบุว่ารับไม่ได้ และยืนยันจะเดินหน้าทำกิจกรรมตามเดิม โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น.นี้
ทั้งนี้ เมื่อ 30 ต.ค. นายอรรถพล ตรึกตรอง รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ตีกลับหนังสือรับรองการแต่งตั้ง ผอ.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนคนใหม่ คือ นายบรรจง ชมภูวงศ์ เนื่องจากขัดข้อบังคับมูลนิธิสภาคริสตจักรฯ ส่วนการปลด ผอ.โรงเรียนคนเก่า คือ นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ นั้น ทำไม่ถูกต้อง เพราะการปลดจะต้องดำเนินการโดย คณะกรรมการมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในฐานะผู้รับใบอนุญาตตราสารจัดตั้งนิติบุคคล ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ไม่ใช่บอร์ดของสภาคริสตจักร อีกทั้งยังไม่ระบุว่าให้ปลดออกจากตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน จึงส่งเรื่องกลับให้โรงเรียนพิจารณาใหม่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น