เตรียมสร้าง “ลิฟท์คนพิการ” สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว เพิ่มอีก 19 ตัว

ลิฟท์คนพิการ

ลิฟท์คนพิการ สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว กรุงเทพมหานครเตรียมสร้างเพิ่มอีก 19 ตัวใน 16 สถานีฯ ตามคำสั่งของศาลปกครองกลางที่ให้ กทม. จัดทำลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ คาดดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 210 วัน

นายจักรพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี (S3) เขตบางรัก ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงโครงข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างลิฟต์จากชั้นพื้นดินถึงชั้นจำหน่ายตั๋ว และจากชั้นจำหน่ายตั๋วถึงชั้นชานชาลา ซึ่งตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวมีสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมด 34 สถานี แต่ละสถานีจะต้องมีลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 4 ตัว รวมทั้งหมด 136 ตัว แต่ในขณะนี้มีลิฟท์อยู่ 107 ตัว

ทั้งนี้ก่อนปี 2557 กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการก่อสร้างลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 55 ตัว จากนั้นในปี 2557 สำนักการจราจรและขนส่งได้มีการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มในการก่อสร้างลิฟท์ซึ่งแล้วเสร็จในปี 2560 เพิ่มเติมอีก 52 ตัว ขณะนี้มีลิฟท์รวมทั้งหมด 107 ตัว ซึ่งยังเหลือลิฟท์ที่ยังไม่ได้ก่อสร้างอีก 29 ตัว จึงจะครบทั้งหมด 136 ตัว

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองกลาง ที่ให้กรุงเทพมหานครจัดทำลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการบริเวณสถานีรถไฟฟ้าที่ยังไม่มีลิฟท์ดังกล่าว จากการสำรวจของสำนักการจราจรและขนส่งพบว่ามีสถานีรถไฟฟ้าจำนวน 16 สถานี ซึ่งยังมีลิฟท์ไม่ครบ 4 ตัว รวมแล้วต้องก่อสร้างลิฟท์เพิ่มอีก 19 ตัว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

นอกจากนี้ ยังพบว่าสถานีรถไฟฟ้าจำนวน 5 สถานี ที่มีความจำเป็นต้องสร้างก่อสร้างลิฟท์อีก 10 ตัว เพื่อให้ครบสถานีละ 4 ตัว ซึ่งติดปัญหาอยู่ที่ 5 สถานีดังกล่าว เริ่มจากสถานีตากสินซึ่งสถานีดังกล่าวยังไม่มีลิฟท์ เนื่องจากสถานีตากสินเป็นรางเดี่ยว แต่ในอนาคตกรุงเทพมหานครจะก่อสร้างเป็นรางคู่พร้อมกับการก่อสร้างลิฟท์อีก 4 ตัวไปพร้อมกัน โดยสถานีศาลาแดงติดปัญหาระบบสาธารณูปโภค จึงขอใช้ลิฟท์ของ รฟม.เป็นการชั่วคราวก่อน ส่วนสถานีชิดลมกับสถานีเพลินจิต เนื่องจากทางเท้าแคบจึงก่อสร้างลิฟท์เพียงสถานีละ 1 ตัว และสถานีอโศกซึ่งขณะนี้มีลิฟท์อยู่ 2 ตัว โดยได้ไปใช้ลิฟท์ของเอกชนในการเชื่อมทางเข้ามา

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครจะดำเนินการสร้างลิฟท์ตามลักษณะทางกายภาพที่สามารถดำเนินการได้จำนวน 19 ตัว โดยจะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับตั้งแต่เริ่มลงนามสัญญา ส่วนที่เหลืออีก 10 ตัว สำนักการจราจรและขนส่งจะดำเนินการหาแนวทางเพื่อดำเนินการก่อสร้างลิฟท์ในส่วนที่เหลือให้ครบตามมาตรฐานสถานีละ 4 ตัว ยกเว้นสถานีใดที่มีข้อจำกัดในการก่อสร้างก็จะดำเนินการเท่าที่สามารถก่อสร้างได้

ลิฟท์คนพิการ ลิฟท์คนพิการ ลิฟท์คนพิการ ลิฟท์คนพิการ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น