นายก อบจ.พังงาทำพิธีปิดการแข่งขันกีฬาหล่อยูงคัพ ประจำปี 2561

นายก อบจ.พังงาทำพิธีปิดการแข่งขันกีฬาหล่อยูงคัพ ประจำปี 2561

พังงา-นายก อบจ.พังงาทำพิธีปิดการแข่งขันกีฬาหล่อยูงคัพ ประจำปี 2561

ที่สนามกีฬาโรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาหล่อยูงคัพ ประจำปี โดยมี นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย, นางวิมาลา ถิ่นทับปุด หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง, หัวหน้าส่วนราชการ,  ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง จัดการแข่งขันครั้งนี้ โดยแบ่งการแข่งขันกีฬาฟุตบอลออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นยุวชน อายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 26 ทีม และรุ่นประชาชนทั่วไป จำนวน 10 ทีม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2561 เพื่อส่งเสริมเยาวชนประชาชนสนใจการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งให้เยาวชนประชาชนได้ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพบปะสังสรรค์ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ทั้งในระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด และพัฒนาการกีฬาฟุตบอลของตำบลหล่อยูงให้มีความต่อเนื่อง และก้าวหน้าต่อไป

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่