กลุ่มศิลปินแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรับแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาโรงงานกระดาษ

กลุ่มศิลปินแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรับแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาโรงงานกระดาษ

ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองกาญจนบุรี นายจีระเกียติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับกลุ่มศิลปินแห่งชาติ ซึ่งนำโดยอาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  ที่ได้นำกลุ่มศิลปินแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรับแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาโรงงานกระดาษ โดยในช่วงแรกเป็นการบรรยายความเป็นมาของโรงงานกระดาษให้ทางกลุ่มศิลปินแห่งชาติได้รับทราบ

จากนั้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำกลุ่มศิลปินแห่งชาติลงพื้นที่ดูโรงงานกระดาษโดยได้ทางกลุ่มศิลปินแห่งชาติได้ซักถามกับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พื้นที่จากธนารักษ์ ซึ่งหลังจากที่ทางเอกชนได้หมดสัญญาเช้าพื้นที่โรงงานกระดาษไปตั้งแต่ปีที่พฤศจิกายนปีที่แล้ว ทาง ธนารักษ์ได้ต่อสัญญากับเอกชนออกไปเป็นเวลา 1 ปี

ก่อนที่จังหวัดจะเข้ามาจัดการบริหารพื้นที่ โดยกลุ่มศิลปินแห่งชาติจะร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่โรงงานกระดาษเก่าที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิบ้าน ภูมิเมือง นำเสนอศิลปะ วัฒนธรรม อารยธรรมท้องถิ่น รวบรวมให้ปรากฏอยู่ เพราะจังหวัดกาญจนบุรียังไม่สถานที่เรียนรู้แบบนี้ให้เด็กเยาวชนหรือ

ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า สำหรับโรงงานกระดาษกาญจนบุรีมีเนื้อที่ 69 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2476 โดยพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นผู้ริเริ่ม และเปิดดำเนินกิจการในปี พ.ศ.2478 เป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตธนบัตรไทยโดยใช้เยื่อไม้ไผ่ในการผลิต

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่