ระนองปลูกป่าชายเลนสู่มรดกโลก 

ระนองปลูกป่าชายเลนสู่มรดกโลก 

ระนอง-จังหวัดระนองร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติร่วมกันปลูกป่าโกงกาง ตามโครงการ รักนะ…ระนอง “ปลูกป่าชายเลน สู่มรดกโลก”

 

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย หม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์ มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ นายสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริษัททรู และว่าที่ พ.ต.ไพรัช พึ่งทรัพย์ ผู้ประสานงานสมาพันธ์แรงงานรับวิสาหกิจแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดระนอง บริษัทซีพี นกแอร์ หาดทิพย์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ร่วมกันปลูกป่าโกงกาง ตามโครงการ รักนะ…ระนอง “ปลูกป่าชายเลน สู่มรดกโลก” ที่บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนองโดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง ซึ่งจะผลักดันป่าชายเลนให้เป็นมรดกโลก และส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน โดยการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม พัฒนาป่าชายเลน อนุรักษ์ปะการัง

จึงได้ปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ พื้นที่เริ่มต้นของโครงการในหมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง บนพื้นที่ 34 ไร่ ซึ่งการปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ได้เตรียมพื้นที่ปลูกไว้ จำนวน 12 ไร่ กล้าไม้โกงกาง จำนวน 8,500 ต้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่