รองนายกรัฐมนตรี ส่งเรื่องให้ วธ แก้ปัญหาเรื่องช้าง-หัวเสาตะลุง

พระนครศรีอยุธยา-รองนายกฯวิษณุ จี้ วธ.แก้ปัญหาวังช้างอยุธยาแลเพนียด  ติดตามเรื่องหัวเสาตะลุง

เมื่อวันที่  18 ตุลาคม 62 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนายสุรชัย ภู่ประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กองงานนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแจ้งไปยังมูลนิธิพระคชบาล เรื่อง การดำเนินการตามข้อร้องเรียนของประธานมูลนิธิพระคชบาล ซึ่งก่อนหน้านี้นายลายทองเหรียญ มีพันธ์ ในฐานะประธานมูลนิธิพระคชบาล ได้มีหนังสือร้องเรียนไปยัง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยมีข้อร้องเรียนกรณี ให้วังช้างอยุธยาและเพนียดดำเนินกิจกรรมต่อไป เนื่องจากในปัจจุบัน กรมศิลปากรได้มีหนังสือสั่งการให้วังช้างอยุธยาแล เพนียด หยุดกิจการและออกจากพื้นที่   ขอให้ปรับปรุงหัวเสาตะลุงเพนียดคล้องชง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังเดิม เนื่องจากกรมศิลปากรได้ช่อมแชมเสาตะลุงไม่ตรงตามรูปแบบเดิมที่มีหัวบัว (หัวเม็ด ทรงมัณฑ์) มีบัญชาให้สำนักนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทาง การแก้ปัญหาของราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้าง และขอให้รัฐบาลจัดพิธีคล้องช้าง (ตำราหลวง) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุเครื่องาม) พิจาณาแล้วให้ส่งเรื่องตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 4ให้กระทรวงวัฒนธรมและส่งเรื่องตามข้อ 3ในเรื่องการเรียกประชุม ให้สำนักงานปลัคสำนักนายกรัฐมนตรี พิจารณา ซึ่งทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่องให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นที่เรียบร้อย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น