ระนอง ปล่อยแถว ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว

ระนอง ปล่อยแถว ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว

ระนอง-(24ต.ค.62) ที่ ลานอเนกประสงค์ ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานมอบวัสดุอุปกรณ์ ในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด พร้อมปล่อยแถว ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดระนอง โดยมี พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 25 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนอง ป้องกันจังหวัดระนอง มูลนิธิระนองสงเคราะห์ หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดระนอง เข้าร่วม

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากนั้นทำการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ตามแผนพิทักษ์ราษฎร์ ป้องภัย ห่วงใยประชาชน ห้วงระหว่างวันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2562

โดยบูรณาการกำลังฝ่ายตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปราบปรามการกระทำความผิดทุกประเภท เนื่องจากใกล้ช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง ประกอบกับในเดือนพฤศจิกายน 2562 จังหวัดระนองจะได้มีงานจัดกิจกรรมอาบน้ำเพ็ญและวันลอยกระทง

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง ว่าจะได้รับความปลอดภัยและท่องเที่ยวอย่างมีความสุข

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น