คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน โคราช ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว ฟุตบอลการกุศล พี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 1

คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน โคราช ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว ฟุตบอลการกุศล พี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 1

คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันจัดฟุตบอล สานสัมพันธ์พี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 1 คืนเด็กดีสู่สังคม ประจำปี 2562
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ บริเวณ Mall Parc ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา นายฐิติรัตน์ พงษ์พุทธรักษ์ รองประธาน กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯ ร่วมกับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา และสมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้มีการแถลงข่าวโครงการ “ฟุตบอลสานสัมพันธ์พี่ช่วยน้อง”ครั้งที่ 1 คืนเด็กดีสู่สังคม ประจำปี 2562


โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการแถลงข่าวร่วมกับ นายบุญธรรม รอบคอบ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา , ดร. รัตนะ วรบัณฑิต ผู้อำนวยารศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ,นายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด,นายฐิติรัตน์ พงษ์พุทธรักษ์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดนครราชสีมา /รองคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา , นายวรภพ จำนงจิตร และ ตุ๋ย ด๊ะดาด ตัวแทนศิลปิน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อมอบเป็นเงินสนับสนุนกองทุนฟื้นฟูดูแลเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตั้งระบบประปาและเจาะน้ำบาดาล ทดแทนระบบเดิมที่ชำรุดภายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการเปิดบ้านให้กลุ่มองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม และเยี่ยมชม พร้อมให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนภายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ โดยนำศิลปิน ดารา ร่วมกันแสดง และร้องเพลง รวมทั้งการร่วมกิจกรรมฟุตบอล และเพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนรับรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านจิตใจและอารมณ์ ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

โดยมีรูปแบบการดำเนินการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 รูปแบบ ในโครงการเดียวกันประกอบด้วย 1.การจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล ภายใต้ชื่อ “โครงการฟุตบอลสานสัมพันธ์พี่ให้น้อง ครั้งที่ 1” โดยแบ่งเป็น 8 ทีม คัดเลือกผู้ชนะเลิศอันดับ 1,2,3,4 รับถ้วยรางวัลจากแม่ทัพภาคที่ 2 ถ้วยจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และสมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา โดยในวันปิดการแข่งขันจะมีฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างทีมรวมดารา – ศิลปิน พบกับทีม VIP จังหวัดนครราชสีมา (ทีมดารา – ศิลปิน ประกอบด้วย ไผ่ พงศธร, เสถียร ทำมือ , แสน นากา ตุ๋ย ดะดาด , วงระเงียว , หน่อง บ้านนอกแบรนด์ เป็นต้น) 2. การจัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ต นำโดยศิลปินจิตอาสา ไผ่ พงศธร, เสถียร ทำมือ , แสน นากา ตุ๋ย ดะดาด , วงระเงียว , หน่อง บ้านนอกแบรนด์ เป็นต้น และ 3 การจำหน่ายเสื้อเพื่อสมทบทุนสำหรับพี่ที่ให้น้องนำไปต่อยอดด้านการฝึกอาชีพ โดยจำหน่าย ตัวละ 250 บาท สามารถซื้อได้ที่ สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา โทร 044-222435-6 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา โทร 044-222-321 และ จุดจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา


ทั้งนี้สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ให้การควบคุมดูแลบำบัด แก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้มีเด็กและเยาวชนอยู่ในความดูแล รวมทั้งสองหน่วยงานประมาณ 580 คน ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานได้รับหน้าที่ให้ดูแลเด็กและเยาวชนให้เด็กได้มีคุณค่าทางสังคมโดยได้นำกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เด็กได้พัฒนา และเป็นคนดีคืนสู่สังคมตามโครงการของกรมคุ้มครองเด็กและเยาวชนและด้วยโครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศลเพื่อกระชับมิตรระหว่างองค์กรและหน่วยงาน โดยนำรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมาช่วยเหลือต่อไป


และจะมีการแข่งขันในวันที่ 30 พ.ย.62 ที่สนามฟุตบอลเอกสีมา และวันที่3 ธ.ค.62 ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต3 จังหวัดนครราชสีมา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น