พสกนิกรชาวพังงาฝ่าสายฝนร่วมจุดเทียน น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต เสด็จพ่อ ร.5​

พังงา-พสกนิกรชาวพังงาฝ่าสายฝนร่วมจุดเทียน น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต เสด็จพ่อ ร.5

เวลา 19.30 น. วันที่ 23 ต.ค.62 ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อ.เมืองพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจุดเทียนส่งต่อให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน พร้อมกับยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที

จากนั้นร่วมรับชมวีดีทัศน์ “ปิยมหาราชรำลึก” เพื่อน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการแผ่นดิน การเลิกทาส การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ล้วนเป็นพื้นฐานนำความเจริญมาจวบจนถึงปัจจุบัน พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” หรือ “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”  โดยขณะประกอบพิธีได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกคนต่างก็ไม่ย่อท้อ มีความตั้งใจประกอบพิธีจนเสร็จเรียบร้อย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่