ปธ.กมธ.กีฬา“บุญลือ”เปิดแข่งเรือยาวประเพณีโพหักยิ่งใหญ่

เปิดยิ่งใหญ่แข่งเรือยาวประเพณีโพหักพิสูจน์ฝีพายแห่งสายน้ำ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็นพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 พบสุดยอดฝีพายบุกประชันเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.2562 ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬาและรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 โดยมี นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา อดีต ส.ส.ราชบุรี นายอำเภอบางแพ และคณะกรรมการวัดใหญ่โพหัก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ประชาชนตลอดจนกลุ่มองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก

นายบุญปลูก เที่ยงน่วม นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดงานการแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี กล่าวว่าการจัดงานการแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลโพหัก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี2562 ยังเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็นพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ ทรงพระราชทานสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวที่จัดขึ้นมีมายาวนาน และนับว่าถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทางสายน้ำที่ถือปฏิบัติกันมาช้านาตั้งแต่รุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย แม้สภาพสังคมในปัจจุบันจะทำให้วิถีชีวิตของชาวโพหักเปลี่ยนไป แต่การจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีก็ยังถือปฏิบัติสืบทอดกันมาหลังออกพรรษา 1สัปดาห์ประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นร่วมกันเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ และถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังเป็นการสร้างความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ประสานความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานราชการ วัด บ้าน และประชาชน เสริมสร้างสังคม และชุมชนให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมและมีการพัฒนาสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง และสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี

สำหรับกีฬาเรือพาย เป็นกีฬาที่สร้างให้คนมีความรัก ความสามัคคี และมีความรับผิดชอบร่วมกันออกแรงพายกันอย่างเต็มที่พร้อมๆ กัน เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยความรัก ความสามัคคี
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าของชุมชนต่อไปอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดราชบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น