จัดประชุม อจร.จังหวัดน่าน รับนักท่องเที่ยว

น่าน จัดประชุม อจร. รับนักท่องเที่ยว รองผู้ว่าถกประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจทางบกจังหวัดน่าน เตรียมรับมือการจราจร

น่าน จัดประชุม อจร. รับนักท่องเที่ยว รองผู้ว่าถกประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจทางบกจังหวัดน่าน เตรียมรับมือการจราจรที่เป็นเมืองเล็กๆ เขตเมืองมีขนาดประมาณ 7 ตร.ม.เศษ

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจทางบกจังหวัดน่าน อจร.จ.น่าน

ข่าวน่าน วันนี้ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 123.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจทางบกจังหวัดน่าน อจร.จ.น่าน เพื่อติดตามความคืบหน้าจัดการจราจร และความพร้อมเพื่อรองรับนั่งท่องเที่ยว ช่วงฤดูหนาวปีนี้ ความคืบหน้าการจำกัดความเร็วไม่เกิน 40 กม/ชม. 5 เส้นเขตเมืองน่าน และติดตั้งป้ายเตือน ตีเส้นจราจร

พันตำรวจเอก ชูเกียรติ ภูกาบพลอย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน แจ้งในที่ประชุมว่า ได้ออกประกาศถนน 5 เส้นคือ ถนนมหายศ ตั้งแต่หน้าศาลเยาวชนและครอบครัวถึงแยกช้างเผือก ถนนสุมนเทวราชตลอดสาย ถนนสุริยพงษ์ตลอดสาย ถนนผากองตลอดสาย ถนนมหาพรหมตลอดสาย ลงวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา เทศบาลเมืองน่านแจ้งในที่ประชุมว่าได้ติดตั้ง 37 ป้าย ทั้ง 5 เส้นทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นสอบถามการจัดระเบียบรถราง รถบัสท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในเขตเมืองน่าน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวในที่ประชุมถึงความเป็นห่วง เนื่องจากพบเห็นด้วยตัวเอง มีการใช้โดยสารทีมพายเรือ ไปแข่งเรือพายใช้ถนนเชื่อมอำเภอเกรงเกิดอันตราย ความคืบหน้าการประกันภัย โดยเทศบาลขอให้กำหนดผู้รับผิดชอบจัดระเบียบให้รวมกลุ่ม หรือชมรมชัดเจน ที่ประชุมเห็นคงประสงค์เดิมเป็นชุมชนรับผิดชอบ ให้ขนส่งกำหนดมาตรการความปลอดภัยของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบ อาทิไฟหน้าไฟท้าย เบรก พวงมาลัย สอบถามถึงการประกันภัยอุบัติเหตุ ขนส่งจังหวัดตอบที่ประชุมว่า ประกันภัยรับเฉพาะผู้โดยสารหากจดทะเบียนถูกต้อง ไม่รับผิดชอบความเสียหาย ต้องชดใช้เองทั้งรถคู่กรณี จากครั้งที่แล้วหัวหน้าชุมชนประกาศรับผิดชอบความเสียหาย ประธานหอการค้าจังหวัดถามต่อ หากหัวหน้าบ้านชิงลาออกใครรับผิดชอบ ที่ประชุมเห็นควรให้ติดชื่อผู้ขับข้างรถเพื่อจะได้รู้ว่ารถรางคันนี้ใครขับ และแจ้งย้ำให้ชุมชนทราบถึงความรับผิดชอบถึงการเกิดอุบัติเหตุ

การจัดระเบียบรถโดยสารท่องเที่ยว ในบริเวณเขตเมืองเก่ามีโบราณสถานและเขตชุมชน ช่วงฤดูท่องเที่ยว มีรถบัสมาจอด รับ/ส่ง นักท่องเที่ยว ติดเครื่องทิ้งไว้ เกิดความเสียหายแก่โบราณสถาน สร้างปัญหาจราจรก่อมลพิษบดบังทัศนียภาพที่สวยงามแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

โดยที่ประชุมพิจารณากำหนดมาตรการจอดรถหรือห้ามรถบัสท่องเที่ยวเข้าในเขตเทศบาลเมืองน่าน จึงห้ามเข้าดีที่สุดแต่ให้ศึกษาและหาข้อสรุปมาเสนอที่ประชุมต่อไป จากนั้นถกปัญหาสถานที่จอดรถบัสโดยสารขนาดใหญ่ โดยมี 3 ที่ ลานรวมใจใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ ศาลากลางหลังเก่า และลานที่ทำการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแห่งใหม่มูลค่า 22ล้าน แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนจะเข้าบริหารจัดการพื้นที่ได้ จากนั้นเทศบาลเสนอลานรวมใจประธานเห็นแย้งว่าทางเทศบาลขอให้ห้ามรถบัสเข้าเขตเมืองแล้ว รถเขาจะเข้าทางไหนไปจอด จากนั้นเทศบาลเสนอลานจอดรถศาลากลางหลังเก่า ประธานเห็นแย้งในเมื่อห้ามเข้าเขตเมืองรถจะเข้าทางไหนไปจอด จึงให้ไปทบทวนแนวทางและนำเสนอใหม่ต่อที่ประชุม

จากนั้นเทศบาลเมืองน่านเสนอขอทำการปิดถนนบริเวณข่วงเมืองน่าน ช่วงเวลา 08.00-16.00 น. ทั้งวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่พื้นที่ ถนนคนเดินปัจจุบันถนนผากองจากสี่แยกข่วงเมืองถึงสามแยกบ้านคุณหลวง ถนนสุริยพงษ์ตั้งแต่แยกโรงเรียนราชานุบาลถึงแยกศาลเด็กและเยาวชน ถนนผากองตั้งแต่สี่แยกข่วงเมืองถึงแยกวัดหัวช่วง และยังคงปิดถนนเพื่อจัดถนนคนเดินต่อตามคำสั่งเดิมคือ 16.00-22.00 น. ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตามคำสังเดิม คือ วันศุกร์ปิดถนนเวลา 16.00-22.00 น. บริเวณตลาดข่วงเมืองเหมือนเดิม แต่เสาร์อาทิตย์ปิดตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. โดยเทศบาลเมืองน่านแจ้งวัตถุประสงค์ว่า ต้องการพื้นที่ถนนส่วนนี้เป็นถนนไม่มีรถเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้ใช้รถจักรยานขับขี่ชมเมืองน่าน บริเวณจุดศูนย์กลางของเมืองน่าน เช่นวัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง วัดพระธาตุข้างค้ำวรวิหาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

โดยทางเทศบาลขอเริ่มเป็นการทดลอง ปิดถนนโดยการกำหนดเวลาปิดถนนตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 16.00 น. ช่วงวันเสาร์ วันอาทิตย์ โดยขอให้คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการกำหนดเส้นทางที่จะขอปิดถนนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเริ่มทดลอง วันเสาว์ อาทิตย์ นี้เป็นต้นไป

คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาร่วมกันให้ทดลองวันอาทิตย์และทดลอง ตั้งแต่ 13.00 น. ก่อนให้ชาวบ้านเกิดการปรับตัว เพื่อดำเนินการตามที่ขอ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 หากไม่พบปัญหาการร้องเรียน

พันตำรวจเอก ชูเกียรติ ภูกาบพลอย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

จากนั้นสอบถามการติดตั้งสัญญานไฟนับถอยหลังบริเวณแยกเขาน้อยจาก แขวงทางหลวงน่านที่ 1 เคยตอบว่ายังทำไม่ได้เพราะยังไม่หมดระยะประกัน ตอนนี้ทำไมถึงเงียบหาย แขวงทางหลวงน่านที่ 1 จะติดตามเรื่องให้เนื่องจากมีการเปลี่ยนย้ายเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

จากนั้นสอบถามสัญญานไฟจุดกลับรถหน้าไทยประกัน ทำไมขาเข้าเป็นไฟเขียวกระพริบ ฝั่งกลับรถไฟแดงกระพริบ ไม่มีที่ไหนทำคนไม่ทราบก็จอดรอ เพราะไฟแดงกระพริบ ต้องไฟเหลืองกระพริบถึงถูกต้อง แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ตอบว่า วิศวกรของแขวง เป็นผู้ติดตั้งเทคนิคไฟ จะแจ้งให้แก้ไข เป็นสีเหลืองกระพริบทั้งสองฝั่ง กำหนดประชุมต่อกลางเดือนพฤศจิกายน เวลา 16.10 น. ปิดประชุม

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจทางบกจังหวัดน่าน
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจทางบกจังหวัดน่าน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น