จัดเก็บขยะ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง กำหนดแผนระยะยาวเพิ่มจำนวนรถจำนวนคน รองรับฤดูกาลท่องเที่ยว

ภูเก็ต-ปัญหาขยะตกค้างบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เกิดจากปริมาณขยะจากเรือนำเที่ยว ที่นำมาวางไว้ ซึ่งเป็นขยะตกค้าง

วันนี้ (15 ต.ค.62) นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงกรณีปัญหาขยะตกค้าง เพื่อวางแนวทางในการดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวในระยะยาว ทั้งนี้ได้มีการกำชับให้มีการกวดขันให้เพิ่มจำนวนรถและเพิ่มจำนวนคนเก็บขยะเข้าไปบริหารจัดการขยะในพื้นที่ดังกล่าวโดยเฉพาะในห้วงเวลา 05:00 – 06:00 น. ของทุกวัน ทั้งในวันปกติและวันหยุดราชการ เพื่อให้พื้นที่มีความสะอาดและพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเวลา 06:00 น.ของทุกวันบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตว่า  เกิดจากปริมาณขยะจากเรือนำเที่ยว ที่นำมาวางไว้ ซึ่งเป็นขยะตกค้างในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน โดยเป็นขยะที่สะสมมาจากการท่องเที่ยวที่เรือนำเที่ยวได้พานักท่องเที่ยวไป เที่ยวในเกาะแก่งต่างๆ จึงทำให้เมื่อขึ้นมาบริเวณท่าเทียบเรือก็นำขยะขึ้นมาวางไว้เป็นจำนวนมาก  ประกอบกับขยะ บางส่วนเป็นขยะเปียก จึงเกิดการเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น ในส่วนของการจัดการขยะในวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เร่งจัดส่งกำลังคนและรถจากกองช่างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ทั้งรถขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไปทำการจัดเก็บขยะ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนเครื่องมือและกำลังคนจาก เทศบาลตำบลฉลองมาร่วมปฏิบัติการเก็บขยะด้วย อย่างไรก็ตามในส่วนของจำนวนพนักงานจ้างเหมาที่ทำหน้าที่ดูแลท่าเทียบเรือฉลองมีประมาณ 20  คน ประกอบด้วย พนักงานเก็บขยะ, พนักงานขับรถเก็บขยะ พนักงานทำความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยมีการทำงานเป็นช่วงเวลาตามที่ระเบียบกำหนด ซึ่งได้อัตราค่าจ้างต่อเดือนคนละประมาณ 9,000 บาท ด้วยอัตราค่าจ้างที่น้อย ทำให้มีบางช่วงมีพนักงานจ้างเหมาลาออก ส่งผลให้บางครั้งบางช่วงเวลาอาจขาดแคลนแรงงานในการทำหน้าที่ในการจัดเก็บขยะ แม้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะพยายามเปิดสอบเพื่อทดแทนแรงงานที่ลาออกไปอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต/ข้อมูล

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น