ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

ปราจีนบุรี – พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โดยทุกคนต่างสวมใส่เสื้อเหลือง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ นายวัลลภ ประกอบพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เจ้าหน้าที่อารธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลจบ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประธานพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายเครื่องไทยธรรม ประธานทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ กราบลาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นนำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกันอย่างเนืองแน่น

ส่วนที่โรงเรียนชิตใจชื่น อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โดยทุกคนต่างสวมใส่เสื้อเหลือง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนั้น ที่บริเวณคลองหนองรี หมู่ที่ 7 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัตปราจีนบุรี นายอำเภอบ้านสร้าง ยังเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาพื้นที่บริเวณ คลองหนองรี ให้ความสำคัญโครงการตามแนวพระราชดำริ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อาทิ การปรับปรุงสภาพลำน้ำ คูคลอง การปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนน จึงทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานในชุมชน และเพื่อให้คนในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสนองพระราชปณิธานที่รักษาสืบสาน ต่อยอด โดยมีจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 100 คน พร้อมเครื่องจักรกล ซึ่งบูรณาการร่วมกันดำเนินกิจกรรมการพัฒนาฯ

อย่างไรก็ตาม ช่วงค่ำ นายอำเภอบ้านสร้าง เป็นประธานพิธีจุดเทียน ยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่ มาพร้อมเพียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วย

—————————–
ข่าว-ภาพโดย/ทองสุข สิงห์พิมพ์ ,วัฒนา พวงสมบัติ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น