ผู้ว่าฯนำพสกนิกรชาวปทุมธานี ทำบุญตักบาตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

ปทุมธานี ผู้ว่าฯนำพสกนิกรชาวปทุมธานี ทำบุญตักบาตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 13 ต.ค. 2562 ที่ หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 3 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

โดยมีนายเวทย์ พัฒนชัยวงษ์คูณ หัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พสกนิกรชาวจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมในพิธีร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ต่อมาเวลา 08.00 น. ที่ บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13 ต.ค. 62เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมพิธี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น