ควันหลงรดน้ำดำหัวสงกรานต์ 2561 ณ ม.เนชั่น และ สโมสรไลออนส์ลำปาง

การแสดงในพิธีรดน้ำดำหัว ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนา

ในช่วงงานประเพณีรดน้ำดำหัว หรือช่วงปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ของชาวล้านนา ในปี 2561 ที่ผ่านมาพบกิจกรรมมากมาย ที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาวเหนือ มีการโพสต์ในสื่อสังคม เช่น กิจกรรมของ ม.เนชั่น วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น (Nation University) หรือ กิจกรรมของ สโมสรไลออนส์ลำปาง วันที่ 22 เมษายน 2561 ณ สวนอาหารเรือนแพ สามารถใช้ hashtag ได้หลากหลาย อาทิ #สระเกล้าดำหัว #รดน้ำดำหัว #สงกรานต์ #ลำปางรักษ์เมืองเก่า

กิจกรรมที่พบในสื่อสังคม จากเฟสของ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยโยนก และประธานมูลนิธิโยนก #nirundjivasantikarn อาทิ
1. รดน้ำดำหัวในสถาบันการศึกษา
ที่ผู้ใหญ่ก็มักจะต้องให้ศีลให้พรกับลูกหลาน
https://www.facebook.com

รดน้ำดำหัวในสถาบันการศึกษา
รดน้ำดำหัวในสถาบันการศึกษา
ที่ผู้ใหญ่ก็มักจะต้องให้ศีลให้พรกับลูกหลาน

2. ร่วมกิจกรรมรำวง กับนักศึกษาปัจจุบัน
https://www.facebook.com

ร่วมกิจกรรมรำวง กับนักศึกษาปัจจุบัน
ร่วมกิจกรรมรำวง กับนักศึกษาปัจจุบัน

3. นั่งล้อมวงทานข้าวกับศิษย์เก่า
https://www.facebook.com

นั่งล้อมวงทานข้าวกับศิษย์เก่า
นั่งล้อมวงทานข้าวกับศิษย์เก่า

4. ลูกศิษย์ลูกหา นักศึกษา คณาจารณ์ และผุ้เยาว์
เข้ารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com

ลูกศิษย์ลูกหา นักศึกษา คณาจารณ์ และผุ้เยาว์ เข้ารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัย
ลูกศิษย์ลูกหา นักศึกษา คณาจารณ์ และผุ้เยาว์
เข้ารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัย

5. สโมสรไลออนส์ลำปางจัดพิธีขอพรจากผู้อาวุโส 22 เมษายน 2561
เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนและครอบครัว
ซึ่งงานนี้ นายกศุภชาติ สุขประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน
ภาพจากเฟส Nuansri Promchaiwong
https://www.facebook.com/

สโมสรไลออนส์ลำปางจัดพิธีขอพรจากผู้อาวุโส
สโมสรไลออนส์ลำปางจัดพิธีขอพรจากผู้อาวุโส 22 เมษายน 2561
เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนและครอบครัว
ซึ่งงานนี้ นายกศุภชาติ สุขประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน
ภาพจากเฟส Nuansri Promchaiwong
สโมสรไลออนส์ลำปางจัดพิธีขอพรจากผู้อาวุโส
สโมสรไลออนส์ลำปางจัดพิธีขอพรจากผู้อาวุโส 22 เมษายน 2561
เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนและครอบครัว
ซึ่งงานนี้ นายกศุภชาติ สุขประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน
ภาพจากเฟส Nuansri Promchaiwong
สโมสรไลออนส์ลำปางจัดพิธีขอพรจากผู้อาวุโส
สโมสรไลออนส์ลำปางจัดพิธีขอพรจากผู้อาวุโส 22 เมษายน 2561
เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนและครอบครัว
ซึ่งงานนี้ นายกศุภชาติ สุขประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน
ภาพจากเฟส Nuansri Promchaiwong

สโมสรไลออนส์ลำปางจัดพิธีขอพรจากผู้อาวุโส
สโมสรไลออนส์ลำปางจัดพิธีขอพรจากผู้อาวุโส 22 เมษายน 2561
เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนและครอบครัว
ซึ่งงานนี้ นายกศุภชาติ สุขประเสริฐ เป็นประธานจัดงาน
ภาพจากเฟส Nuansri Promchaiwong

6. ลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยโยนก
พากันรวมกลุ่มมารดน้ำดำหัวจาก ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ
https://www.facebook.com

ลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยโยนก
ลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยโยนก
พากันรวมกลุ่มมารดน้ำดำหัวจาก ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ

7. พรปีใหม่ โดย ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ
https://www.facebook.com/