มท.2 แจงไม่เกิน 60 วัน เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบอุทกภัย

มท.2 แจงไม่เกิน 60 วัน เงินช่วยเหลือ  ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยครบทุกราย

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ที่ได้รัยผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลาง จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด ,รอง ผวจ. หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติ และการช่วยเหลือด้านต่างๆ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย กล่าวว่า  การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อติดตามเร่งรัด การช่วยเหลือ เยียวยาพี่น้องประชาชน ตามแผนการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจาก 32 จังหวัด ที่ได้ประกาศเขตช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วประมาณ 410,000 ครัวเรือน ที่รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ครอบครัวละ 5,000 บาท ซึ่งในขณะนี้ยืนยันได้ว่า งบประมาณได้รับการจัดสรรแล้วก็โอนมายังกรมป้องกันและบรรเทาสารภัยเรียบร้อยแล้ว รอที่จะให้แต่ละจังหวัดได้รายงานตัวเลข จำนวนครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้ ซึ่งต้องเริ่มต้นมาจากท้องถิ่น จากตำบล  มีการทำประชาคมจากตำบลมาแล้ว ส่งให้อำเภอ คณะกรรมการระดับอำเภอ จะพิจารณาส่งคณะกรรมการระดับจังหวัด

หลังจากนั้นเมื่อตรวจสอบความถูกต้องทุกอย่างแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด จะส่งรายชื่อดังกล่าวไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันบรรเทาสารภัยก็จะแจ้งให้ธนาคารออมสินเป็นคนจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ ผ่านระบบพร้อมเพย์ จะไม่มีการจ่ายเงินสด ฉะนั้นประเด็นที่ห่วงจะมีการรั่วไหล อันนี้ยืนยันได้ว่าไม่มีการรั่วไหลแน่นอนเพราะจ่ายผ่านธนาคารทั้งหมด

วันนี้เป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจ ซึ่งปกติทางจังหวัดก็ดำเนินการอยู่แล้ว แต่ว่าจะมาเร่งรัดให้เร็วขึ้น ให้งบประมาณก้อนนี้ถึงมือพี่น้องประชาชนภายใน 60 วัน ยืนยันได้ว่ารัฐบาลมีความห่วงใยประชาชน มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนไห้รวดเร็วที่สุด แต่ว่าความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วนี้ ก็ต้องมีความถูกต้องด้วย ต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบ แล้วก็จะฟื้นฟูหลังจากน้ำลด จะมีการเข้าไปดูแลพื้นที่ โดยให้องค์กรปกปกครองท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น สามารถที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณอีกประมาณ 5,500 กว่าล้าน จาก 1,110 องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น

ดังนั้นทั้งครัวเรือนก็ดี ทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายก็ดี ทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ประมาณ 7,600 กว่าล้านบาท ที่จะดูแลพี่น้องประชาชน และจะเร่งรัดให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด พร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดูแลทุกประเด็นอยู่แล้ว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรายจากพนังกั้นน้ำที่ไหลมากับกระแสน้ำ แล้วมาตกอยู่ในที่นาของพี่น้องประชาชน อันนี้ก็ได้กำหนดวิธีการแก้ไขได้ตรวจสอบจำนวนไร่หมดแล้ว ว่ามีกี่ไร่ที่จะได้รับการชดเชย หรือได้รับการเยียวยาครอบละไม่เกิน 5 ไร่  ไร่ละ 7,000 บาท ในส่วนนี้ทางจังหวัดก็จะเร่งรัดให้ และมีการส่งเครื่องจักรเข้าไปดำเนินการระยะเวลาหนึ่งแล้ว ในการแก้ปัญหาเรื่องทรายทับถมที่นาในพื้นที่ อ.เสลภูมิ คิดว่าในทุกประเด็นปัญหา ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่า รัฐบาลนี้จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดที่สุด

กรณีการให้ความช่วยเหลือเรื่องทรายทับถมที่นาพี่น้องประชาชนนั้น ทุกอย่างได้ผ่านประชาคม โดยการสอบถามความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเรียบร้อยแล้ว ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจว่า ในส่วนนี้จะเยียวยาให้ครัวเรือนครัวเรือนละ 5,000 บาท พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตอนนี้เพียงแต่ว่ารอให้มีการตรวจสอบ เพื่อยืนยันความถูกต้องผ่านกระบวนการ ให้เป็นไปตามระเบียบ ตามกฎเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วก็จะได้ดำเนินการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ให้พี่น้องประชาชนทันที ให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ และขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายให้เลขบัญชีธนาคาร  และให้ยืนยันเลขบัญชีกับเจ้าหน้าที่ไว้ด้วย เพื่อจะไม่ต้องเสียเวลาย้อนไปย้อนมาอีก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ด กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น