ททท จัดวิ่งปลุกภูกระดึง ตื่นได้แล้ว ปีที่3

นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานปล่อยนักวิ่ง วิ่งปลุก…ภูกระดึงตื่นได้แล้ว (Kaduens Wake up run) จำนวน 1360 คน ททท.เลยร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจัดขึ้น เพื่อดึงดูดนักวิ่งนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจกนอกพื้นที่และในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งพิชิตภูกระดึง เกิดการสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ชุมชนตลอดจนเพื่อปลุกจิตสำนึกรักษาความสะอาดในเส้นทางการวิ่งรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

นางสาวนิตยา หัตถสินโยธิน  รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย กล่าวว่า  อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดเลยเป็นหนึ่ง ในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกล่าวคือ เป็นภูเขาหินทรายขนาดใหญ่โดดเด่น และมีส่วนยอดตัดเป็นพื้นที่ราบบนยอดเขาอันกว้างใหญ่  มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามประกอบด้วยหน้าผาน้ำตก ทุ่งหญ้า ปาสน ซึ่งในทุกๆ ปีอุทยานแห่งชาติกระดึงจะเปิดการท่องเที่ยวเดินทางขึ้นและพักแรมบนยอดภูกระดึงเป็นเวลา 8 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงคือพฤษภาคม และปิดการท่องเที่ยวเป็นเวลา 4 เดือน คือเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปี  อีกทั้งยังสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับราษฎรและชุมชนในท้องถิ่นจากค่าบริการค่าจ้างงานและอื่นๆเช่นการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มของที่ระลึก และการรับจ้างหาบหามสัมภาระให้กับนักท่องเที่ยว ในปีการท่องเที่ยว 2562 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานเลย ได้ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จัดกิจกรรมPhu Kradueng Wake up run วิ่งปลุก…กระดึง (ตื่นได้แล้ว)

ซึ่งเป็นการสร้างให้เกิดกระแสการเดินทางเข้าพื้นที่ เปิดโอกาสที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางท่องเที่ยวเข้าจังหวัดเลยและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างภูมิภาคเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเลยมากยิ่งขึ้นเกิดการสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ชุมชน โดยมีนักวิ่งและผู้ติดตามเข้าร่วมกิจกรมจำนวนมาก ทำให้เกิดการกระจ่ายรายได้ในพื้นที่เป็นจำนวนมากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานเลย และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างชื่อเสียงโดยได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากจึงได้กำหนดจัดกิจกรรม Phu KraduengWake up un วิ่งปลุก…กระดึง (ตื่นได้แล้)เพื่อดึงดูดนักวิ่งนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจจกนอกพื้นที่และในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งพิชิตภูกระดึง เกิดการสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ชุมชนตลอดจนเพื่อปลุกจิตสำนึกรักษาความสะอาดในเส้นทางการวิ่งรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 1360 คน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น