ประเพณีแห่ผีขนน้ำสุดยิ่งใหญ่ ชาวเชียงคาน

 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงานบุญประเพณีผีขนน้ำ(แมงหน้างาม) บุญเดือนหกตำบลนาซ่าวประจำปี 2561 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลนาซ่าว และชาวตำบลนาซ่าว 15 หมู่บ้านน้ำขบวนผีขนน้ำนับหมื่นตัวแห่ออกจากสนามกีฬาไปยังวัดโพธิ์ศรี

นายแดนชัย ดีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว กล่าวว่า  งานประเพณีผีขนน้ำหรือบุญเดิอนหก ชาวตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี   การละเล่นผีขนน้ำ เป็นการละเล่นตามความเชื่อของคนโบราณที่ยึดถือกันมาช้านาน โดยเชื่อว่า เมื่อมีการละเล่นผีขนน้ำจะทำให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล บ้างก็เชื่อว่า เป็นการเล่นเพื่อเซ่นไหว้สัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย ที่ล้มหายตายจากไป

 

ในแต่ละปีมีการจัดขบวนฟ้อนรำอย่างสวยงาม มีการแสดงและการละเล่นผีขนน้ำของชาวตำบลนาซ่าว ซึ่งเป็นการแสดงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และขึ้นชื่อสืบมาจนปัจจุบัน การจัดงานดังกล่าวตรงกับวันแรม 1-3 ค่ำ เดือนหกของทุกปี

สำหรับปีนี้ตรงกับวันที่ 30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2561โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นตำบลนาซ่าวให้ยั่นยืนคงอยู่สืบไป เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาชาบ้านให้สืบทอดไปยังคนรุ่นลูกหลาน เพื่อเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของชุมชน

ภาพข่าว

นายวสันต์ สุนา จังหวัดเลย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น