เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน ณ วัดชินวราราม สืบสานความเป็นไทย

ปทุมธานี เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดชินวราราม สืบสานความเป็นไทย ให้คงอยู่คู่วิถีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายมหิทธร โคกเกษม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี โดยมีพระมงคลวโรปการที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดชินวราราม พระครูสมุห์วัชระ ภัททธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม นางสาวศรัณย่า ชุณหศาสตร์ ดารานักแสดง ช่อง7สี ร่วมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ ประจำปี 2562 ณ วัดชินวรารามวรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

โดยบรรยากาศพิธีเปิดมีการอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถและพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พร้อมขบวนแห่และการแสดงทางวัฒนธรรม

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี จัดงานมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประทศ สนามวัดมะขาม-วัดมะขามใต้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ณ วัดมะขาม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี


มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นมรดกแห่งสายน้ำให้คงอยู่สืบต่อไป ซึ่งทางสนามวัดมะขามแบ่งการแข่งขัน เป็น 2 สนาม ดังนี้ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 การแข่งขันเรือมาราธอน (จากบริเวณน่านน้ำหน้าวัดมะขาม-วัดมะขามใต้)1.เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย 2.เรือพายม้า 10 ฝีพาย


วันที่ 5 ตุลาคม 2562การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน บริเวณท่าน้ำวัดมะขามใต้ (วัดชินวรารามวรวิหาร) ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี
1.เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย 2.เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย 3.เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย4.เรือพายม้า 10 ฝีพาย
ผู้ชนะเลิศสูงสุดจะได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ผู้ชนะในแต่ละประเภทกาแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าประเพณีการแข่งขันเรือยาว เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม อันเป็นมรดกแห่งสายน้ำให้คงอยู่สืบทอด และสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวพื้นบ้านที่มีมาแต่ครั้งอดีตให้คงอยู่ และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น มีการพัฒนาทางการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังจังหวัดปทุมธานี และเชื่อมโยงจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น