“ตู้น้ำหยอดเหรียญ” ไม่ได้มาตรฐาน! เครือข่ายมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจี้ กทม. แก้ปัญหา

ตู้น้ำหยอดเหรียญ

ตู้น้ำหยอดเหรียญ – เครือข่ายมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จี้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญไม่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

เครือข่ายมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รวมตัวกันหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อเรียกร้องให้ทางกรุงเทพมหานคร แก้ไขปัญหา “ตู้น้ำหยอดเหรียญเถื่อน” หลังพบปัญหาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญไม่ได้มาตรฐาน และไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ โดยมี น.ส.สิริกาญจน์ สุยวณิชย์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบเรื่องราวร้องเรียนสำนักเลขาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ

น.ส.มลฤดี โพธิ์อินท์ นักวิชาการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า ปัญหาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญไม่ได้มาตรฐานที่มีงานวิจัยสำรวจชี้ชัดว่ากว่าร้อยละ 90 เป็นตู้เถื่อนที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งผ่านมา 2 ปีแล้วหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ยังไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าว

ซึ่งเครือข่ายฯ ได้ทำการสำรวจตู้นำดื่มหยอดเหรียญซ้ำ โดยดำเนินการในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต พบว่าปัญหาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญยังคงไม่ได้รับการแก้ไข เพราะยังคงมีตู้น้ำดื่มที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ กว่าร้อยละ 90 เครือข่ายจึงติดต่อและส่งข้อมูล รวมถึงข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบอีกครั้งแต่ไม่ได้ความร่วมมือ จึงตัดสินใจทำหนังสือขอเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เพื่อเรียกร้องให้ กทม. เห็นความสำคัญของความปลอดภัยของผู้ใช้บริการตู้น้ำดิ่มหยอดเหรียญ และรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในวงกว้าง

สำหรับข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร , คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) มีดังนี้
1. ต้องสั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต บังคับใช้ทางกฎหมายให้ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เพราะเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ต้องติดตามและตรวจสอบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ติดตั้งแล้วในเขตกรุงเทพมหานครว่าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือไม่ ถ้าตรวจพบว่าตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญนั้นยังไม่ได้รับใบอนุญาตฯ ให้เรียกมาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อสืบหาเจ้าของตู้ได้ หรือไม่มีผู้ใดแสดงความเป็นเจ้าของให้ดำเนินการรื้อถอนตู้ดังกล่าวทันที
3. สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ต้องทำสติกเกอร์วันเดือนปีที่เปลี่ยนไส้กรอง และวันเดือนปีที่ตรวจคุณภาพน้ำ และให้ผู้ประกอบกิจการลงบันทึกทุกครั้งที่หน้าตู้ ให้ผู้บริโภคเห็นได้ชัดเจน
4. ขอให้สนับสนุนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

ตู้น้ำหยอดเหรียญตู้น้ำหยอดเหรียญ ตู้น้ำหยอดเหรียญ ตู้น้ำหยอดเหรียญตู้น้ำหยอดเหรียญ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น