บุกเผาทำลายกัญชา กว่า 300 กก. ปปส.ภ.7สนธิกำลังร่วมกับเพชรบุรี

เพชรบุรี-ปปส.ภาค7 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดเพชรบุรี เดินเท้าเข้าไปตรวจพิสูจน์และเผาทำลายไร่กัญชา กลางป่า ที่ ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้ปล้อง จ.เพชรบุรี


ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ปปส.ภาค 7 ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบุรี ทำการตรวจยึดของกลางพืชกัญชาสด น้พหนักชั่งรวมต้นประมาณ 300 กิโลกรัม


โดยก่อนหน้านี้ เมื่อต้นเดือนกันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ ปปส.ได้ใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่ทางอากาศ พบว่ามีผู้ลักลอบปลูกกัญชาบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นบริเวณใกล้ๆ กับที่เคยบุกไปเผาทำลายมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อ ปี 2561 จึงได้ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าไปตรวจพิสูจน์


โดยเมื่อ เวลา 07.00 น. ของวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ชุด ปปส.ภ.7 ที่ได้สนธิกำลังกับหน่วยงานใน จ.เพชรบุรี  ร่วมกันเดินทางไปถึงบริเวณ สถานที่ลักลอบ ปลูกกัญชาเมื่อเวลา 12.00 น.

และได้ร่วมพิจารณาเห็นว่าเส้นทางการเดินทางทุรกันดาร ยากลำบากในการลำเลียง เมื่อได้ปรึกษาหารือกันแล้ว เห็นควรทำลายทิ้ง ในสถานที่ที่พบการกระทำผิด จึงร่วมกันทำลายโดยวิธีจุดไฟเผาเสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. เมื่อไฟดับสนิทเรียบร้อย จึงพากันเดินทางกลับ แล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ว่าในขณะเข้าตรวจสอบไม่พบผู้กระทำความผิด ทั้งนี้จะได้สืบสวนหาผู้กระทำความผิดต่อไป


ทั้งนี้การวางแผนและร่วมเดินทาง ไปสอบสวนตรวจยึดทำลายไร่กัญชาในครั้งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมสั่งการของ นายกอบชัยบุญอรณะ ผู้ราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรมสอน รองผู้ว่ราชการจังหวัดพรรบุรี พต.อ.บัญญัติเพียรสวัสดิ์ รอง ผบกภจวพชรบุรี พต.อ.ดาวรุ่ง นาวิก ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง นายธนากร คัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภ.7


เจ้าพนักงานตำรวจที่ชุดตรวจยึดประกอบด้วย สภ.หนองหญ้าปล้อง พ.ต.ท. บัญญัติ เพิ่มนาค ,พ.ต.ท. ชัยนรงค์ ดีศีริ ,พ.ท.ธนินทร์ บุราคัม, ร.ตอ.เคียววรรณ์ ม่วงเพชร ,ร.ต.ท.สมมิตร เหลือเอก ,ค.ต.ชำนาญ นาควัชระ / กก.สส.ภ.จว.เพชบุรี ร.ต.รณชัย จันทร์ปรุง,ร.ตอ.เชิงชาย ยิ้มแย้ม ,ด.ต.นรินทร์ สดชื่น,ด.ต.ศิรินทร์ พลายแก้ว, ส.ต.ท.สุรวัชร ตั้งวงค์, ส.ต.ท.ธีระวัฒน์ สินทอง,ส.ต.ท.ศรสิทธิ์ หิ่นก่า / ชุดขยายผลคดียาเสพติด ภ.จว. เพชรบุรี ร.ต.อ.ธงชัย เรืองศรี,ด.ต.ศราวุธ บุญมาก / หน่วยข่าวกรอง ทหารกองกำลังสุรสีห์ พ.ท.ธนวัฒน์ วิริยวุธ,จ.ส.อ.ชัชชล ชำนาญวงษ์ ,จ.ส.อ. อดิศร ใจชื่อ,จ.ส.อ.ณรงค์ หับเผย / สำนักงาน ปปส.ภ.7 นายอดิศักดิ์ เชิงรู้,นายสราวุฒิ พรมแสง,นายมนตรี มืองนก ,นายภูเวียง คำมุงคุณ และนายพีรพล แสงเทียน

สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ปปส.นายอภิชาติ ชัยวรรณ /กองร้อย ตชด. 144 พ.ต.ต.เอกวัฒน์ เลิศนพรัตน์วงศ์ ,ด.ต. เกรียงศักดิ์ สีมาก,ส.ต.อยุทธศาสตร์ พุ่มผกา,ส.ต.อ.สุเมธ บรรเจิดศิริ,ส.ต.อ.สุรชาติ บัวงาม ส.ต.อ.ทวีศักดิ์ มณีธร,สต.อ.อภินันท์ แสงสว่าง / กก.คธม.บช.ทท. พ.ต.ต. ยศสรัล หิรัฐวัฒนาชัย ,ดต.ต่อศักดิ์ สวนเข็ม, ด.ต.วิทยา ทองรอด,ด.ต.ธีรวัฒน์ เย็นจิตร,ส.ต.อ.วีรพงศ์ ปิ่นทอง, ส.ต.ท.ธัญพิสิธฐ์ วรวุฒิ /พิสูจน์หลักฐาน ภ.จว.เพชรบุรี พ.ต.ท.หญิง นิลรัตน์ นาคสุวรณ์,พ.ต.ท.สันติ ถินวงษ์ปอม,ด.ต.วรอดสิทธิ์ ทองสัมฤทธิ์ /

ร้อย อส.อ.หนองหญ้าปล้องที่ 8 นายกฤษฎา นาคพูล,,มญ.สมนึก ทองใบ,,มญ.ชัยยันด้ ดังแสง,มญ.สวัสดิ์ มะลิวัลย์ ,มญ.บุญยืน มะลิวัย,มญ.แสงทอง กระทอง,มญ.สมหมาย อั๋นฉิม ,มญ.จุมพล เนียมจำเริญ,มญ.สุทธิชัย สุขหอม,มญ.อัมรินทร์ มะลิวัลย์,มต.พชร มะลิวัลย์มท.วิรัตน์ ปลิคดอก ,สมาชิกโท วุฒินันท์ วารีชล,สมาชิกโท เฉลิมพล คุ้มจิตรรักษ์, นายสามัดดี คำอุบล / กอ.รมน.เพชรบุรี พ.อ.สนอง รัญญานนท์ ,รอ.อำนวย นุชจริญ,จ.ส.อ.ดำรงค์ ไมตรีจิตน์,ส.อ.ประพันช้ ลูกอินทร์ .///

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น