ระนอง จัดกิจกรรมสร้างเสริมเด็กนักเรียนปฐมวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ระนอง จัดกิจกรรมสร้างเสริมเด็กนักเรียนปฐมวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ระนอง-(2ต.ค.62)ที่ โรงเรียนศรีอรุโณทัย อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้ไปเยี่ยม และพบปะเด็กนักเรียนปฐมวัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ “โครงการปฐมวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมีศึกษาธิการจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอรุโณทัย คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ โครงการปฐมวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ สอนให้เด็ก รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า ได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เช่น การปิดน้ำ ปิดไฟหลังใช้ การดูแลรดน้ำต้นไม้ การใช้น้ำอย่างคุ้มค่า การทิ้งขยะให้ถูกที่ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับ ถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัว

และยังส่งเสริมให้เด็กมีความตระหนัก และมีจิตสำนึก รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังให้เด็กรู้จักคิดสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆรอบตัว มีความอดทน รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่

ซึ่งเด็กปฐมวัย เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆ และสามารถสอนได้ง่าย ถ้าเราสอนและปลูกฝังให้แต่ตอนนี้ จะทำให้เด็กทำเป็นกิจนิสัย ด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น