ผู้ว่าหมูป่าฯเดินสาย กราบนมัสการขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่ประจำจังหวัดลำปาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคนใหม่เข้ามารับตำแหน่งอ่างเป็นทางการ นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางจิณจณา  โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา ได้ เดินทางจาก ไปยังพระอารามหลวงและวัดสำคัญต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง กราบนมัสการพระเพื่อเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ประจำจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในโอกาส โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้ากราบนมัสการพระราชจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง, กราบนมัสการ พระวิสุทธิธรรมพิลาส รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง, กราบนมัสการ พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง และกราบนมัสการ พระราชธรรมาลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดบุญวาทย์วิหาร ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

 

โดยการเข้ากราบนมัสการครั้งนี้ พระคุณเจ้าแต่ละรูปได้ฝากข้อคิดปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ช่วยนำไปคิดพิจารณาหาแนวทางดำเนินการแก้ไข อาทิเช่น ปัญหาเรื่องการบุกรุกทำลายป่า การอนุรักษ์ป่า และการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แหล่งต้นน้ำลำธาร ปัญหาเรื่องเยาวชนกับยาเสพติด และปัญหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปางให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านธรรมะ ซึ่งทางคณะสงฆ์ได้มีการสร้างวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง สำหรับไว้ใช้ในการประกอบกิจกรรมเป็นศูนย์เรียนรู้ใหญ่ด้านธรรมะประจำจังหวัด แต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ในส่วนนี้จึงอยากให้พ่อเมืองคนใหม่ ได้ช่วยหาแนวทางดำเนินการสานต่อจัดสร้างวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เป็นต้น

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมภริยา และคณะ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าทุกรูป ให้ข้อคิดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และให้นำไปเป็นแนวทางใช้ในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดความเป็นสิริมงคล เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ พร้อมกับได้ประทานพรให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ภริยา และคณะผู้ติดตาม ได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีความเจริญในหน้าที่ มีกำลังใจในการทำงาน ที่จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ และพัฒนาเมืองลำปางให้ประสบผลสำเร็จ เป็นนครแห่งความสุขที่ยั่งยืนได้ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น