โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ลำปางจับมือชาวแพเขื่อนกิ่วลมเร่งกำจัดจอกแหน

นายวศิน ลีลาชินาเวศ. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เปิดเผยว่า ปัญหาจอกแหนแพร่กระจายไปในน่านน้ำของเขื่อนกิ่วลมปัญหาเกิดมาตั้งแต่ปี2558 เกิดจากธรรมชาติ แต่เราก็เริ่มเก็บกำจัดมาทุกปี สำหรับปีนี้ช่วงต้นปีส่วนบริหารเครื่องจักรกลฝ่ายวัชพืชจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเรือกำจัดวัชพืชมากำจัดแล้วแต่เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ  ช่วงเดือนสิงหาคม-กรกฏาคม ที่ผ่านมาเกิดลมพายุในพื้นที่ทำให้จอกแหนทซึ่งตามลำห้วยต่างๆไหลตามน้ำมาทำให้แพร่กระจาย  ซึ่งทำให้แพยนต์ได้รับความไม่สะดวกในการนำพานักท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติ เนื่องจากในขณะล่องแพต้องแหวกจอกแหน   ซึ่งทางชลประทานได้ดำเนินการกำจัดระงับ ยับยั้ง ป้องกัน การแพร่กระจายของจอกแหน โดยได้รับความร่วมมือจากทางชมรมวิสาหกิจชมรมชาวแพกิ่วลมสำเภาทองได้ช่วยกักเก็บไม่ให้จอกแหนกระจาย

โดยมีวิธีบล็อกและกั้นจอกแหนเป็นช่วงๆ แต่เรื่องจอกแหนเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ  ทำให้จอกแหนที่อยู่แถวริมตลิ่งหรือใต้น้ำแพร่และขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วเกินความสามารถในการกำจัดแต่ เราจึงต้องรับมือป้องกันและร่วมกันแก้ไข จึงแจ้งขอความอนุเคราะห์ไปยังส่วนบริหารเครื่องจักรกลฝ่ายวัชพืชจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมาดำเนินการกำจัดจอกแหนต่อไปสำหรับการท่องเที่ยวของเขื่อนกิ่วลม จะได้ ผลกระทบเล็กน้อยคือแพจะล่องได้ช้าลง แต่ยังคงความงดงามตามธรรมชาติทั้งสองฝั่งมีเกาะหลายแห่งที่สวยงามเหมือนเดิน

โดยมีวิธีบล็อกและกั้นจอกแหนเป็นช่วงๆ แต่เรื่องจอกแหนเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ  ทำให้จอกแหนที่อยู่แถวริมตลิ่งหรือใต้น้ำแพร่และขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วเกินความสามารถในการกำจัดแต่ เราจึงต้องรับมือป้องกันและร่วมกันแก้ไข จึงแจ้งขอความอนุเคราะห์ไปยังส่วนบริหารเครื่องจักรกลฝ่ายวัชพืชจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมาดำเนินการกำจัดจอกแหนต่อไปสำหรับการท่องเที่ยวของเขื่อนกิ่วลม จะได้ ผลกระทบเล็กน้อยคือแพจะล่องได้ช้าลง แต่ยังคงความงดงามตามธรรมชาติทั้งสองฝั่งมีเกาะหลายแห่งที่สวยงามเหมือนเดิน

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น