น้ำใจชาว‘ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง’ลัดฟ้าถึง‘อุบลฯ’

เชียงราย-ร่วมกับสายการบินแอร์เอเชียในโครงการ “ชาวเหนือร่วมใจช่วยภาคอีสาน” ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องภาคอีสานที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลฯ บรรจุถุงยังชีพลัดฟ้าแจกจ่ายประชาชนที่ประสบอุทกภัย ช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด รวมทั้งยอดเงินบริจาคเยียวยาผู้ประสบภัย

เวลา 09.45 น.วันนี้ (27 กย.62) ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี นายเรืองยุทธ นิตยานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ร่วมรับมอบสิ่งของบริจาค ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ร่วมกับสายการบินแอร์เอเชีย ตั้งโต๊ะรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องภาค

อีสานที่ประสบอุทกภัย ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายโดยตามโครงการ “ชาวเหนือร่วมใจช่วยภาคอีสาน” โดยภายหลังการรับมอบ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จะดำเนินการบรรจุสิ่งของเป็นถุงยังชีพ เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไป

โดย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้จัดโครงการ “ชาวเหนือร่วมใจช่วยภาคอีสาน” ได้ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องภาคอีสานที่ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ 13-20 ก.ย.62 ที่ผ่านมานั้น ได้รับน้ำใจจากผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

รวมทั้งผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ทราบข่าว ได้นำสิ่งของและปัจจัย มาร่วมบริจาคจำนวนมาก ซึ่งสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้จัดส่งไปยังจังหวัดอุบลราชธานี ช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด และยอดเงินที่ได้รับบริจาคเป็นจำนวนทั้งสิ้น 27,960 บาท

ในการนี้ นายวีระศักดิ์ ชั้นบุญใส ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พร้อมผู้บริหาร ทชร. และสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการและได้ส่งมอบของที่ได้รับบริจาค และได้ส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น