พลังศรัทราชาวประชาชนแห่ล้างพระธาตุศรีสองรัก

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นายพรชัย ถ่มกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีล้างพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2561 โดยมีประชาชนชาวอำเภอด่านซ้าย และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีจิตศรัทธาร่วมพิธีกว่า 5,000 คน

DCIM100MEDIADJI_0011.JPG

พิธีล้างพระธาตุศรีสองรัก เป็นหนึ่งในประเพณีในงานวันนมัสการพระธาตุศรีสองรัก เป็นประเพณีของชาวอำเภอด่านซ้ายที่สืบทอดยาวนานกว่า 459 ปี โดยกำหนดจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนหกของทุกปี เป็นการทำความสะอาด และซ่อมแซมบูรณะพระธาตุศรีสองรัก ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวอำเภอด่านซ้ายที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ลูกหลานจะต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง อีกทั้งทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล โดยพิธีนี้มีเจ้าพ่อกวน และเจ้าแม่นางเทียม ซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวอำเภอด่านซ้ายเป็นผู้นำประกอบพิธี

ทั้งนี้พระธาตุศรีสองรักพระธาตุศรีสองรักเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเลยได้ถูกสร้างขึ้นในแผ่นดินของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ผู้ครอบครองกรุงศรีอยุธยาแห่งอาณาจักรสยามและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชผู้ครองกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) แห่งอาณาจักรล้านช้าง ได้ทรงร่วมกันสร้างพระเจดีย์ขึ้นเป็นสักขีพยานว่าจะไม่สู้รบเพื่อแย่งชิงดินแดนกัน

งานนมัสการพระธาตุศรีสองรักได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน จนเป็นประเพณี  โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน  ในวันที่ 27 เมษายน เป็นการประกอบพิธีล้างธาตุและคารวะธาตุ ฟังเทศน์จากพระมหาสมปอง วันที่ 28 เมษายน เปิดให้ประชาชนทั่วไปนมัสการพระธาตุศรีสองรัก และพิธีแห่นาค และแห่น้ำสรงพระราชทานฯ รอบเมืองด่านซ้าย พิธีทำขวัญนาค ณ วัดโพนชัย และวันที่ 29 เมษายน วัดสุดท้ายของงานเป็นพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดโพนชัย พิธีบูชาพระธาตุ พิธีถวายต้นผึ้งและพิธีสรงธาตุ สรงน้ำพระราชทานองค์พระธาตุศรีสองรัก พิธีเวียนเทียน พิธีจุดบั้งไฟและบรรพชาอุปสมบท นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬา และมหรสพให้ชมฟรีตลอดงาน

 

 พระธาตุศรีสองรัก จึงถือเป็นพระธาตุแห่งสัจจะ และไมตรีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นับได้ 400 ปีเศษแล้ว ผู้ที่เข้าร่วมพิธีทุกคนห้ามแต่งกายด้วยสีแดง เพราะถือว่าเป็นสีแห่งเลือด และความรุนแรง ขณะเดียวกันได้มีข้อห้ามสุภาพสตรีเข้าภายในรั้วรอบพระธาตุด้วย.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น