ตำรวจท่องเที่ยว เปิดจุดบริการนักท่องเที่ยว จ.ระนอง

ตำรวจท่องเที่ยว เปิดจุดบริการนักท่องเที่ยว จ.ระนอง

ระนอง-พ.ต.ต.อนุวัฒน์ ฤทธิชัย สว.ส.ทท.๒ กก.๒ บก.ทท.๓ พร้อมข้าราชการส.ทท.๒ฯ และนางกรรณิกา เอี้ยวตระกูล ที่ปรึกษา ตำรวจท่องเที่ยวระนอง นางอุไรวรรณ จันลาภ ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานระนอง อาสาตำรวจท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดจุดบริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองระนอง อ.เมือง จว.ระนอง

โดยมี พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.ทท.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการนักท่องเที่ยวจังหวัดระนอง (ข้างตึกสรรพกรระนอง ตรงข้ามทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดระนอง) เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.ระนอง

สำหรับพันธกิจที่สำคัญของตำรวจท่องเที่ยว1. ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ2. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว 3. สร้างความพึงพอใจในการบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว4. ขจัดปัญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบและคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว5. สร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยว 6. ขจัดปัญหาการทำให้แหล่งท่องเที่ยว เสื่อมโทรม เสียหาย ไร้ระเบียบ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น