สำนักงานคุมประพฤติลำปาง ลงนาม(MOU) สถานประกอบการให้โอกาสผู้กระทำผิดมีงานทำคืนสู่สังคม

ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปางได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ประสานความร่วมมือในการเป็นสถานประกอบการที่ยินดีรับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติเข้าทำงาน ระหว่างสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง กับ บริษัท ดีเพ้นท์ (ลำปาง ) จำกัด บริษัท นอร์ธเทิร์น แอทไทร์ จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดินขาวลำปาง โดยมีนางจิราวรรณ ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปางร่วมลงนามกับตัวแทนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดข้างต้น

นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปางเราดูแลผู้กระทำผิดจำนวน  2,500 คนของจังหวัดลำปางนอกจากนี้ยังดูแลตามพรบ.ฟื้นฟูบังคับบำบัดอีก 2,000 คน รวมแล้วประมาณ 4,500 คน ร้อยละ 75 เปอร์เซ็นเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวและชุมชน สิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือโอกาสที่จะมีงานทำหรือการประกอบอาชีพศูนย์แคร์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปางเรามีการติดตามผู้ที่พ้นโทษผู้ที่ถูกคุมประพฤติว่างงานยังไม่มีงานทำศูนย์แคร์จะสนับสนุนทุนประกอบอาชีพปีงบประมาณที่ผ่านมาเราสนับสนุนไปแล้ว15 รายส่งฝึกอาชีพศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน20รายยกระดับฝีมือและแรงงาน 5 ราย ส่วนหนึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯในเรื่องทุนประกอบอาชีพซึ่งเป็นอาชีพอิสระส่งคนเข้าไปทำงานที่สถานประกอบการ

ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)เป็นการประสานความร่วมมือในการเป็นสถานประกอบการที่ยินดีรับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติเข้าทำงาน  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ สร้างการยอมรับจากสังคม สร้างโอกาสการมีงานทำ และสามารถคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ชีวิตในสังคมและยั่งยืน ซึ่งเรามีการติดตามผลว่าคนที่มีอาชีพมีงานทำโอกาสที่จะกลับไปกระทำผิดหรือไม่อย่างไร

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น