ตรวจสอบรายชื่อ 30 ผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุเรือชนกลางทะเลอันดามัน

ตรวจสอบรายชื่อ 30 ผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุเรือชนกลางทะเลอันดามัน

นายสวรรค์  กาญจนะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดระนอง กล่าวว่าพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเรือชนกันในครั้งนี้จำนวน 30 ราย แยกเป็นผู้หญิง 18 ราย ผู้ชาย 12 ราย ทั้งหมดเป็นแรงงานชาวไทย โดยผู้ที่บาดเจ็บทั้ง 30 ราย แยกอาการออกเป็น 3 กลุ่มคือบาดเจ็บสาหัส 2 ราย บาดเจ็บปานกลาง 23 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย 5 ราย โดยอาการบาดเจ็บต่างๆ เกิดการการกระแทก ทำให้มีแผล และร่างกายได้รับการกระทบกระเทือน ผู้ที่บาดเจ็บสาหัสโดนกระทบกระเทือนที่ศรีษะ ในเบื้องต้นไม่พบมีผู้เสียชีวิต

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับเจ็บทั้ง 30 ราย ประกอบด้วย 1.นายพิชญา  บุญประเสริฐ  2.นส.ธิดารัตน์  เพชรวิเชียร  3.นส.อัยรัตน์  ศาสตร์ตรา  4.ชายไทยไม่ทราบชื่อ 5. นส.ปวีณา  ชูแสง 6.นส.เจนจิรา   รักเกลี้ยง  7.นส.อัจฉราพร  ทองสิน 8.นส.จิราพร  ใจดี  9.นายอภิสิทธิ์  บูญวงศ์  10.นายณัชริศ  คงสุด 11.น.ส.ยุพาวรรณ แก่นจันทร์ 12.นายปริญญา ศรีเมือง  13.นส.สุนิสา  พรพงษ์  15.นายรัฐศาสตร์  ทองมี  16.นส.กัญญาณัฐ  เรืองกิตติวิลาส 17. นส.ปวีณา  ชุมสงฆ์  18.นส.โชติกา  ชัยชนะ  19.นายอำนาจ  โอสถเจริญ  20.นส.ศิริพร  สรรเจริญ  21.นายถิน  เขน็ดพืช  22.นายจิตรกร  สมทรัพย์  23.น.ส.กุสุมา  สมทรง  24.นายวีระพงษ์  ศรีสุวรรณ  25.น.ส.บุณยาพร  แสงอรุณ 26.นายสมเกียรติ  แซ่ตั้ง   27.นายกวิชญ์   พรหมบังเกิด   28.นส.จันทริก  สังข์ช่วย  29.น.ส.ฐิตสาพงษ์  แซ่หว่อง 30.น.ส.เมรัตน์  เหมือนนรา

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น